Buizen Inzamel Systeem
met hergebruik garantie
 • BureauLeiding op YouTube


  Ga naar YouTube
 • Bezoekadres
  Bezoekadres:
  Loire 150
  2491 AK Den Haag

  Postadres:

  Postbus 152
  2260 AD Leidschendam

  Tel: 070-4440650
  Fax: 070-4440661
  E-mail: info@bureauleiding.nl
 • Inschrijven nieuwsbrieven
 • Google maps


  Locatie op Google Maps

De bestelprocedure voor het Buizen Inzamelsysteem BIS is veranderd per 1 december 2016.

En de tarieven voor transporten zijn gewijzigd per 1 januari 2017

 

Per 1 december 2016 kunnen opdrachten voor het plaatsen en afhalen van BIS containers alleen nog via het formulier op de website worden doorgegeven! (*)

 

Sinds medio 2015 werkt BureauLeiding voor het Buizen Inzamel Systeem samen met twee nieuwe partners: Kunststofrecycling Van Werven uit Biddinghuizen voor de verwerking van het ingezamelde kunststof leidingafval en Van Gansewinkel voor het transport van de BIS containers.

In nauw overleg met beide partners is besloten om de bestel- en administratieve procedures te stroomlijnen: via het bestelformulier op de website van BureauLeiding komt uw opdracht direct op de juiste plek!

Voor de levering zelf zal dit nauwelijks verschil uitmaken: nog steeds zal de BIS container binnen 2 werkdagen na de dag van aanvraag geplaatst of opgehaald worden. Maar het moet wel leiden tot snellere facturatie en grotere continuïteit van de processen.

 

(*) Voor de filialen van de leden van BureauLeiding geldt een andere bestelprocedure.

 

Voor vragen over deze veranderingen kunt u zich wenden tot Roger Loop, directeur BureauLeiding, via roger.loop@bureauleiding.nl of 0704440650.

 

Tariefswijziging transporten

Per 1 januari 2017 is het tarief voor een enkele rit (plaatsing of afhalen van een container) verhoogd van EUR 168,-- naar EUR  172,03 in verband met de gestegen kosten van de NEA index.

 

Circulaire Economie

Het Buizen Inzamel Systeem BIS bestaat in 2016 25 jaar, en is op basis van deze nieuwe afspraken klaar voor de toekomst!

Het blijft een succesvol inzamel- en recyclesysteem dat alle kunststof leidingafval van PVC, PE en PP buizen accepteert, en deze weer opwerkt tot nieuwe grondstof, voor een groot gedeelte weer voor nieuwe buizen.

Ruim meer dan de helft van het in Nederland vrijkomend kunststof leidingafval wordt zo in de keten gehouden, en levert op die manier een bijdrage aan de Circulaire Economie.

 

Per 1 mei 2016 bedragen de kosten voor afvoer aangeleverde vervuiling € 0,145 per kg.

 

Kunststof leidingsystemen passen uitstekend binnen de circulaire economie!

Na een lang (tot meer dan 100 jaar!) en nuttig leven kunnen kunststof leidingen die om welke reden dan ook in de afvalfase komen, uitstekend gerecycled worden. Sterker nog, van ingezameld kunststof leidingafval worden al meer dan 20 jaar prima nieuwe buizen gemaakt.

Dit is het beste te zien bij de 3-laags PVC buis met recyclaat: deze buis bevat in de middelste laag recyclaat en is evenals buizen uit 100% nieuw materiaal van KOMO keur voorzien.

 

Voor het Buizen Inzamel Systeem werkt BureauLeiding samen met Van Gansewinkel, voor wie afval niet bestaat.


Wat mag wel en wat mag niet?

Om het simpel te houden: alleen kunststof buizen & hulpstukken, en kunststof dakgoten & hulpstukken van PVC, PE en PP. Niets anders! En vanzelfsprekend moet het schoon worden aangeleverd.

Voor de verwerking van ander afval worden kosten in rekening gebracht.

Een wat meer gedetailleerdere omschrijving vindt u op het overzicht “Inzameling van kunststof leidingafval: een mooi gebaar richting ons milieu!”.

 

Bereikbaarheid

Het Buizen Inzamel Systeem is te bereiken via BureauLeiding.

Openingstijden: ma t/m vrij van 08.00 tot 16.00.

Bestellingen na 16.00 kunnen om technische redenen pas de volgende dag in behandeling worden genomen.