Buizen Inzamel Systeem
met hergebruik garantie
 • BureauLeiding op YouTube


  Ga naar YouTube
 • Bezoekadres
  Bezoekadres:
  Loire 150
  2491 AK Den Haag

  Postadres:

  Postbus 152
  2260 AD Leidschendam

  Tel: 070-4440650
  Fax: 070-4440661
  E-mail: info@bureauleiding.nl
 • Inschrijven nieuwsbrieven
 • Google maps


  Locatie op Google Maps

De bestelprocedure voor het Buizen Inzamelsysteem BIS is veranderd per 1 december 2016.

En de tarieven voor transporten zijn gewijzigd per 1 januari 2017

 

Per 1 december 2016 kunnen opdrachten voor het plaatsen en afhalen van BIS containers alleen nog via het formulier op de website worden doorgegeven! (*)

 

Sinds medio 2015 werkt BureauLeiding voor het Buizen Inzamel Systeem samen met twee nieuwe partners: Kunststofrecycling Van Werven uit Biddinghuizen voor de verwerking van het ingezamelde kunststof leidingafval en Van Gansewinkel voor het transport van de BIS containers.

In nauw overleg met beide partners is besloten om de bestel- en administratieve procedures te stroomlijnen: via het bestelformulier op de website van BureauLeiding komt uw opdracht direct op de juiste plek!

Voor de levering zelf zal dit nauwelijks verschil uitmaken: nog steeds zal de BIS container binnen 2 werkdagen na de dag van aanvraag geplaatst of opgehaald worden. Maar het moet wel leiden tot snellere facturatie en grotere continuïteit van de processen.

 

(*) Voor de filialen van de leden van BureauLeiding geldt een andere bestelprocedure.

 

Voor vragen over deze veranderingen kunt u zich wenden tot Roger Loop, directeur BureauLeiding, via roger.loop@bureauleiding.nl of 0704440650.

 

Tariefswijziging transporten

Per 1 januari 2017 is het tarief voor een enkele rit (plaatsing of afhalen van een container) verhoogd van EUR 168,-- naar EUR  172,03 in verband met de gestegen kosten van de NEA index.

 

Circulaire Economie

Het Buizen Inzamel Systeem BIS bestaat in 2016 25 jaar, en is op basis van deze nieuwe afspraken klaar voor de toekomst!

Het blijft een succesvol inzamel- en recyclesysteem dat alle kunststof leidingafval van PVC, PE en PP buizen accepteert, en deze weer opwerkt tot nieuwe grondstof, voor een groot gedeelte weer voor nieuwe buizen.

Ruim meer dan de helft van het in Nederland vrijkomend kunststof leidingafval wordt zo in de keten gehouden, en levert op die manier een bijdrage aan de Circulaire Economie.

 

Per 1 mei 2016 bedragen de kosten voor afvoer aangeleverde vervuiling € 0,145 per kg.

 

Informatie over het Buizen Inzamel Systeem vindt u hieronder of u kunt zich wenden tot het BureauLeiding secretariaat per mail via bis@bureauleiding.nl of telefonisch: 070-4440650.

 

Heeft u te maken met grotere hoeveelheden kunststof leidingafval dan kunt u een gesloten 40 m3 Buizen Inzamel Systeem container bestellen.

 

U kunt hiertoe links voor het webformulier kiezen (invullen, opslaan, verzenden) .

Vervolgens wordt de container in de regel binnen twee werkdagen na de opdracht bij u geplaatst. Als de container vol is volgt u dezelfde procedure, waarna normaal gesproken binnen twee werkdagen de volle container wordt opgehaald.

 

NB: De gebruiker blijft eigenaar van het aangeboden afval tot acceptatie door de verwerker. BureauLeiding noch het BIS worden of zijn ooit eigenaar van het aangeboden kunststof leidingafval.

 

Voor het halen en brengen van deze containers heeft BureauLeiding een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Van Gansewinkel.

 

Buizen Inzamel Systeem Prijsblad

(laatste wijziging per 1 mei 2016)

 

 

 

·

Transportkosten, brengen of ophalen van een container

€ 172,03

·

Containerhuur per dag

€ 2,15

·

Teruggave per kg PVC, PP of PE

€ 0,02

·

Kosten voor afvoer aangeleverde vervuiling per kg

€ 0,145

 

Ook als u in sommige gevallen huur- en transportkosten betaalt, kunnen door de vergoeding voor elke aangeleverde kilogram kunststof leidingafval (indien voldaan wordt aan de voorwaarden), uw kosten voor afvoer van kunststof leidingafval beduidend lager zijn via het Buizen Inzamel Systeem dan in geval van afvoer via de reguliere afvalstromen.

De belangrijkste voorwaarde betreft het schoon en onvervuild aanleveren. Voor de exacte voorwaarden kunt u de Plaatsings- en verwerkingsvoorwaarden en de algemene leveringsvoorwaarden downloaden of contact opnemen met het BureauLeiding secretariaat.