• Inschrijven nieuwsbrieven
 • BureauLeiding op YouTube


  Ga naar YouTube
 • Bezoekadres
  Bezoekadres:
  Loire 150
  2491 AK Den Haag

  Postadres:

  Postbus 152
  2260 AD Leidschendam

  Tel: 070-4440650
  Fax: 070-4440661
  E-mail: info@bureauleiding.nl
 • Google maps


  Locatie op Google Maps

 

18 VRAGEN OVER DE FUNCTIONALITEIT VAN KUNSTSTOF LEIDINGSYSTEMEN

 

1.

Functioneren kunststof buizenstelsels
Hoe functioneren kunststof buizenstelsels in de praktijk vergeleken met rioleringsbuizen van ander materiaal?

 

2.

Radiale vervorming
Heeft radiale vervorming invloed op de waterdichtheid van flexibele buizen?

 

3.

Hoekverdraaiing
Heeft hoekverdraaiing in de verbindingsstukken invloed op de waterdichtheid?

 

4.

Uitwisselbaarheid
Zijn alle kunststof buizenstelsels uitwisselbaar?

 

5.

EN-normen
Zijn er EN normen voor alle rioleringsystemen van kunststof buis?

 

6.

Samengestelde wand
Presteren rioleringsbuizen met samengestelde wand even goed als massieve buizen?

 

7.

Stijfheid
Heeft stijfheid van de buis veel invloed op de mate van vervorming?

 

8.

Gronddekking
Is bij gebruik van kunststof rioleringsbuizen meer gronddekking nodig dan bij gebruik van gres- of betonbuizen?

 

9.

Diepte ingraven

Hoe diep kunnen kunststof rioleringsbuizen worden ingegraven?

 

10.

Berekenen van niveau vervorming
Hoe kan ik het te verwachten niveau van vervorming berekenen?

 

11.

Effect vervorming flexibele buizen
Wat is het effect van vervorming van flexibele buizen op de doorlaatcapaciteit?

 

12.

Slijtage
Is slijtage een probleem bij kunststof rioleringsbuizen?

 

13.

Vulmateriaal
Welke invloed heeft het soort vulmateriaal op de prestaties van een kunststof rioleringsbuis?

 

14.

Factoren bij installatie
Welke factoren zijn van belang bij de installatie van kunststof rioleringsbuizen?

 

15.

Gebruikte resten buizen
Zijn gebruikte buizen en resten van buizen geschikt voor hergebruik?

 

16.

Minimale diepte gronddekking
Welke is de aanbevolen minimale diepte van de gronddekking voor kunststof rioleringsbuizen?

 

17.

Spuitdruk
Hoeveel spuitdruk is nodig voor de reiniging van kunststof rioleringsbuizen?

 

18.

CCTV
Is vervorming van kunststof rioleringsbuizen zichtbaar op CCTV?

 

 

ANTWOORDEN

 

1.

Functioneren kunststof buizenstelsels
Hoe functioneren kunststof buizenstelsels in de praktijk vergeleken met rioleringsbuizen van ander materiaal?

 

A:

Het aantal gebreken in kunstsof rioleringsbuizen is een vijfde van het aantal gebreken in starre rioleringsbuizen.

Details 1?

terug naar boven

2.

Radiale vervorming
Heeft radiale vervorming invloed op de waterdichtheid van flexibele buizen?

 

A:

Het is bewezen dat verbindingsstukken in kunststof rioleringsbuizen hun waterdichtheid behouden bij een radiale vervorming tot 10%.

Details 2?

terug naar boven

3.

Hoekverdraaiing
Heeft hoekverdraaiing in de verbindingsstukken invloed op de waterdichtheid?

 

A:

Het is bewezen dat verbindingsstukken hun waterdichtheid behouden bij een hoekverdraaiing tot 2 graden.

Details 3?

terug naar boven

4.

Uitwisselbaarheid
Zijn alle kunststof buizenstelsels uitwisselbaar?

 

A:

Alle buizen met gladde wanden zijn uitwisselbaar. Voor buizen met geprofileerde buitenwand kunnen verloopstukken worden gebruikt voor montage in andere buistypen.

Details 4?

terug naar boven

5.

EN-normen
Zijn er EN normen voor alle rioleringsystemen van kunststof buis?

 

A:

Ja - alle soorten kunststof rioleringsbuizen vallen nu onder EN normen.

Details 5?

terug naar boven

6.

Samengestelde wand
Presteren rioleringsbuizen met samengestelde wand even goed als massieve buizen?

 

A:

Ja – rioleringsbuizen met samengestelde wand voldoen aan dezelfde eisen als massieve buizen.

Details 6?

terug naar boven

7.

Stijfheid
Heeft stijfheid van de buis veel invloed op de mate van vervorming?

 

A:

Nee - Stijfheid van de buis heeft slechts geringe invloed, op voorwaarde dat de verdichting van de naastliggende grond goed is.

Details 7?

terug naar boven

8.

Gronddekking
Is bij gebruik van kunststof rioleringsbuizen meer gronddekking nodig dan bij gebruik van gres- of betonbuizen?

 

A:

Nee – kunststof buizen kunnen worden ingegraven met dezelfde minimale gronddekking als traditionele buismaterialen.

Details 8?

terug naar boven

9.

Diepte ingraven
Hoe diep kunnen kunststof rioleringsbuizen worden ingegraven?

 

A:

Bij normale installatietechnieken kunnen de buizen tot 6 meter diep worden ingegraven.

Details 9?

terug naar boven

10.

Berekenen van niveau vervorming
Hoe kan ik het te verwachten niveau van vervorming berekenen?

 

A:

Normaal gesproken zijn geen berekeningen nodig. Vervorming kan worden voorspeld met behulp van een eenvoudige grafiek.

Details 10?

terug naar boven

11.

Effect vervorming flexibele buizen
Wat is het effect van vervorming van flexibele buizen op de doorlaatcapaciteit?

 

A:

Het effect op de doorlaatcapaciteit is te verwaarlozen. Een vervorming van 10 % betekent slechts 2,5 % vermindering van de volledige doorlaatcapaciteit.

Details 11?

terug naar boven

12.

Slijtage
Is slijtage een probleem bij kunststof rioleringsbuizen?

 

A:

Nee - Slijtage is zo gering, dat het beslist geen invloed heeft op het functioneren van een kunststof rioleringsbuis.

Details 12?

terug naar boven

13.

Vulmateriaal
Welke invloed heeft het soort vulmateriaal op de prestaties van een kunststof rioleringsbuis?

 

A:

Het soort vulmateriaal kan invloed hebben op de mate van vervorming van kunststof rioleringsbuizen.

Details 13?

terug naar boven

14.

Factoren bij installatie
Welke factoren zijn van belang bij de installatie van kunststof rioleringsbuizen?

 

A:

Een juiste wijze van installeren en goed vakmanschap zijn de belangrijkste factoren die het goed functioneren van een rioleringssysteem garanderen.

Details 14?

terug naar boven

15.

Gebruikte resten buizen
Zijn gebruikte buizen en resten van buizen geschikt voor hergebruik?

 

A:

Ja – In de EN normen wordt uitgelegd hoe en waar gebruikte buizen kunnen worden hergebruikt voor de productie van nieuwe buizen.

Details 15?

terug naar boven

16.

Minimale diepte gronddekking
Welke is de aanbevolen minimale diepte van de gronddekking voor kunststof rioleringsbuizen?

 

A:

De voorschriften variëren per land, maar uitgebreid onderzoek naar verkeersbelasting op buizen heeft aangetoond dat met een gronddekking van slechts 800 mm kan worden volstaan.

Details 16?

terug naar boven

17.

Spuitdruk
Hoeveel spuitdruk is nodig voor de reiniging van kunststof rioleringsbuizen?

 

A:

Voor het verwijderen van alle verstoppingen in kunststof rioleringsbuizen is 120 bar spuitdruk ruim voldoende.

Details 17?

terug naar boven

18.

CCTV
Is vervorming van kunststof rioleringsbuizen zichtbaar op CCTV?

 

A:

CCTV kan alleen worden gebruikt om buitensporige vervorming van kunststof rioleringsbuizen vast te stellen.

Details 18?

terug naar boven

 

 

DETAILS

 

1.

Functioneren kunststof buizenstelsels
Het bovenstaande getal is gebaseerd op de bevindingen van een uitgebreid onderzoek naar het functioneren van bestaande rioleringstelsels in Duitsland, Nederland en Zweden.
In dit onderzoek werd 1800 kilometer bestaande riolering onderzocht aan de hand van CCTV inspectieopnames.
Om een evenwichtige vergelijking te waarborgen, werden alleen stelsels onderzocht die minder dan 12 jaar oud waren.
Gebreken werden vastgelegd volgens het coderingssysteem zoals bepaald in EN 13508-2 “Toestand van de buitenriolering. Deel 2: Coderingssysteem bij visuele inspectie”.
De gegevens werden geanalyseerd door het toonaangevende Europese adviesbureau Stein & Partners.
Om absolute objectiviteit te waarborgen, werden de resultaten en conclusies van het onderzoek gevalideerd door een onafhankelijke commissie van Europese deskundigen.
Overige bevindingen vermeld in het rapport zijn o.a.:

*

Het milieueffect van een gemiddelde lengte kunststof riolering is 15% van het milieueffect van starre buizenstelsels.

*

Het aantal milieubelastende gebreken (insijpelen van grondwater en doorsijpelen van afvalwater) in kunststof rioleringen bedraagt gemiddeld 25 % van het aantal gebreken in starre stelsels.

Wilt u meer weten?
Zie Duurzaamdeid onder Downloads op de BureauLeiding website (www.bureauleiding.nl) voor het volledige rapport van het project “Substainable Muncipal Pipes”.

terug naar boven

 

 

2.

Radiale vervorming
Volgens de Europese normen voor kunststof rioleringsbuizen met massieve en samengestelde wand moeten verbindingsstukken worden gebruikt die hun kwaliteit behouden bij een afwijking van 10 % in het aan de mof grenzende buisdeel en een afwijking van 5 % in de mof zelf.
In deze proefsituatie moet de buisverbinding zijn waterdichtheid behouden bij een waterdruk van 0.5 bar en een negatieve luchtdruk van -0.3 bar.
Deze proef is ontworpen om aan te tonen, dat zelfs bij ernstige vervorming van de buis geen afvalwater zal doorsijpelen en geen grondwater zal insijpelen als de riolering onder de grondwaterspiegel ligt.
Wilt u meer weten
Raadpleeg Europese norm EN 1277 voor de volledige testmethode.

terug naar boven

 

 

3.

Hoekverdraaiing
In de meeste gevallen is een bepaalde vrije hoekverdraaiing van de ingestoken buis of het insteekeinde ten opzichte van de mof toegestaan. De werkelijke vrije hoekverdraaiing hangt af van de betreffende constructie.
Volgens de Europese normen voor rioleringsbuizen met massieve en samengestelde wand moeten buisverbindingen hun stijfheid behouden bij een extra hoekverdraaiing - naast de toegestane vrije hoekverdraaiing - van 2 graden van de buis ten opzichte van het verbindingsstuk.
In een proefsituatie moet de buisverbinding zijn waterdichtheid behouden bij een waterdruk van 0.5 bar en een negatieve luchtdruk van -0.3 bar.
Deze proef is ontworpen om aan te tonen dat ook bij buizen met afwijkingen in de hartlijn geen afvalwater zal doorsijpelen en geen grondwater zal insijpelen als de riolering onder de grondwaterspiegel ligt.
Wilt u meer weten?
Raadpleeg de Europese norm EN 1277 voor de volledige testmethode, en fabrieksdocumentatie over de vrije verdraaiinghoek.

terug naar boven

 

 

4.

Uitwisselbaarheid
In de Europese normen voor massieve kunststof rioleringsbuizen zijn de afmetingeisen voor buitendoorsneden gedefinieerd. De maten lopen uiteen van 110 tot 1000 mm.
Om uitwisselbaarheid te waarborgen zijn slechts uitzonderlijk kleine afwijkingen toegestaan, meestal minder dan 0,2 % van de doorsnede.
In de Europese norm voor buizen met samengestelde wand zijn dezelfde geringe afwijkingen gedefinieerd voor buizen met gladde buitenwand.
Toegestane afwijkingen in buizen met geprofileerde buitenwand zijn zodanig aangepast dat aan dezelfde hoge eisen m.b.t. afwijkingen kan worden voldaan.
Wilt u meer weten?
Raadpleeg de betreffende Europese normen: EN1401, EN1852, EN12666, EN13476

terug naar boven

 

 

5.

EN-normen
Alle soorten kunststof rioleringsbuizen vallen onder Europese productnormen. Deze gelden onder andere voor constructies met massieve of samengestelde wanden van PVC-u, polypropyleen en polyethyleen.
De in de prestatieproef gestelde eisen die in deze normen zijn vastgelegd zijn meestal gerationaliseerd. Zo kan de specificeerder er zeker van zijn, dat het product geschikt is voor de gewenste toepassing, ongeacht het gespecificeerde materiaal of het type kunststof rioleringsbuis.
De genormaliseerde hulpstukken voor massieve buizen met gladde wand kunnen ook worden gebruikt voor samengestelde buizen met gladde buitenwand van hetzelfde materiaal.
Wilt u meer weten?
Raadpleeg de betreffende Europese normen:
EN1401, EN1852, EN12666, EN13476

terug naar boven

 

 

6.

Samengestelde wand
Buizen met samengestelde wand werden ontwikkeld om efficient materiaalgebruik te bevorderen.
De onlangs gepubliceerde Europese norm voor kunststof rioleringsbuizen met samengestelde wand omvat een uitgebreide serie proeven, die voor het merendeel zijn gebaseerd op de bestaande normering voor kunststof rioleringsbuizen met massieve wand.
Getest wordt o.a. slagweerstand, waterdichtheid van tussenstukken en hoge temperatuurcycling volgens de normering voor buizen met massieve wand.
Ook worden proeven uitgevoerd om stijfheid en buigzaamheid van afdichtringen in buizen met samengestelde wand vast te stellen, ten einde de structurele prestaties te kunnen vergelijken met die van buizen met massieve wand.
Wilt u meer weten?
Raadpleeg de Europese norm EN13476

terug naar boven

 

 

7.

Stijfheid
Het bovenstaande is gebaseerd op de bevindingen van het TEPPFA project “constructie van ingegraven thermoplastische buizen” (“burried pipes”).
Dit uitgebreide veldonderzoek betrof de gecontroleerde installatie van kunststof rioleringsbuizen van verschillende materialen en stijfheidklassen.
De buizen werden geïnstalleerd in verschillende grondsoorten met variabele verdichtingniveaus.
In totaal werden 16 leidingen geïnstalleerd, in lengte variërend van 10 tot 25 meter in verschillende combinaties van buismaterialen, stijfheidklassen, sleufbodems en aanvulgrond, grondsoorten en mate van verdichting van vulmateriaal.
Overige conclusies uit het project “ingegraven leidingen” zijn o.a.:

*

Er werden geen gebreken geconstateerd, hoewel sommige leidingen bijzonder slecht waren geïnstalleerd.

*

Wijze van installeren van de leiding en goed vakmanschap bepalen voornamelijk de mate van vervorming van de buis.

*

Diepte van de gronddekking heeft weinig invloed op vervorming van de buis.

*

Verkeerslast heeft geen significante invloed op de uiteindelijke vervorming van de buis.

*

De kruipverhouding is niet van belang bij het vaststellen van vervorming.

*

Een goede voorspelling voor buisvervorming kan worden verkregen met behulp van een eenvoudige grafiek, gebaseerd op uitgebreide gegevens uit veldmetingen verzameld in de laatste 40 jaar.

*

Methoden voor de berekening van vervormingen zijn lastafhankelijk en geven in het algemeen een te hoge raming van de mate van vervorming.

In PrCEN/TR15223, tabel 12 staan op ervaring gebaseerde richtlijnen voor maximaal toegestane vervormingen op korte en lange termijn.
Wilt u meer weten?
Zie sectie “Civils” op de TEPPFA website (www.teppfa.com) voor het volledige rapport van het project “Burried Pipes”. Raadpleeg PrCEN/TR15233.

terug naar boven

 

 

8.

Gronddekking
Het bovenstaande is gebaseerd op de bevindingen van het TEPPFA project “constructie van ingegraven thermoplastische buizen” (“burried pipes”).
Dit uitgebreide veldonderzoek betrof de gecontroleerde installatie van kunststof rioleringsbuizen van verschillende materialen en stijfheidklassen.
De buizen werden geïnstalleerd in verschillende grondsoorten met variabele verdichtingniveaus.
In totaal werden 16 leidingen geïnstalleerd, in lengte variërend van 10 tot 25 meter met verschillende combinaties van buismaterialen, stijfheidklassen, sleufbodems en aanvulgrond, grondsoorten en verdichtingniveau van vulmateriaal.
Buizen met een gronddekking van 1,15 meter werden blootgesteld aan verkeerslast met een druk van 240 kN/m2. Er werd geen significant verschil geconstateerd in de uiteindelijke vervorming van de buis.
Overige conclusies uit het project “ingegraven leidingen” zijn o.a.:

*

Er werden geen gebreken geconstateerd, hoewel sommige buizen bijzonder slecht waren geïnstalleerd.

*

Wijze van installeren van de leiding en goed vakmanschap bepalen vooral de mate van vervorming van de buis.

*

Diepte van de gronddekking heeft weinig invloed op de vervorming van de buis.

*

Verkeerslast heeft geen significante invloed op de uiteindelijke vervorming van de buis.

*

De kruipverhouding is niet van belang bij het vaststellen van vervorming.

*

Een goede voorspelling voor buisvervorming kan worden verkregen door middel van een eenvoudige grafiek, gebaseerd op uitgebreide gegevens uit veldmetingen verzameld over de laatste 40 jaar.

Methoden voor de berekening van vervormingen zijn lastafhankelijk en geven in het

algemeen een te hoge raming van de mate van vervorming.

Wilt u meer weten ?
Zie sectie “Civils” op de TEPPFA website (www.teppfa.com) voor het volledige rapport van het project “burried pipes”. Raadpleeg PrCEN/TR15223.

terug naar boven

 

 

9.

Diepte

*

In het Teppfa project “burried pipes” werd bij een gronddekking tot 2,8 meter
geen significant effect gemeten.

*

De Teppfa constructiegrafieken zijn gevalideerd voor diepten van gronddekking variërend van 0,80 tot 6 meter.

*

Het is aangetoond dat de vervorming van flexibele kunststof buizen alleen wordt beïnvloed door de zetting van de naastliggende grond en in het geheel niet door de last van de gronddekking.

*

Flexibele kunststof buizen bewegen mee met de naastliggende grond tijdens het verdichten en ook op de lange termijn.

*

Bij goede verdichting van het naastliggende vulmateriaal zal de zettingstijd slechts kort zijn (1 tot 2 maanden). Daarna zal geen vervorming meer optreden.

Wilt u meer weten ?
Voor richtlijnen zie PrCEN/TR15223: “Gevalideerde constructieparameters voor ingegraven thermoplastische leidingsystemen”.

terug naar boven

 

 

10.

Berekenen van niveau vervorming
Het bovenstaande is gebaseerd op de bevindingen van het TEPPFA project “constructie van ingegraven thermoplastische buizen” (“burried pipes”).
Dit onderzoek werd gebruikt om een eenvoudige grafiek te ontwikkelen, waarmee de mate van vervorming kan worden voorspeld bij verschillende stijfheidklassen van de buis in verschillende grondsoorten en bij verschillende verdichtingniveaus van vulmateriaal.
Dit uitgebreide veldonderzoek betrof de gecontroleerde installatie van kunststof rioleringsbuizen van verschillende materialen en stijfheidklassen.
De buizen werden geïnstalleerd in verschillende grondsoorten met variabele verdichtingniveaus.

In totaal werden 16 leidingen geïnstalleerd, in lengte variërend van 10 tot 25 meter en met verschillende combinaties van buismaterialen, stijfheidklassen, sleufbodems en aanvulgrond, grondsoorten en verdichtingniveau van vulmateriaal.
Overige conclusies uit het project “ingegraven leidingen” zijn o.a.:

*

Er werden geen gebreken geconstateerd, hoewel sommige buizen bijzonder slecht waren geïnstalleerd.

*

Wijze van installeren van de leiding en goed vakmanschap hebben de meeste invloed op de mate van vervorming van de buis.

*

Diepte van de gronddekking heeft weinig invloed op de vervorming van de buis.

*

Verkeerslast heeft geen significante invloed op de uiteindelijke vervorming van de buis.

*

De kruipverhouding is niet van belang bij het vaststellen van vervorming.

*

Een goede voorspelling voor buisvervorming kan worden verkregen met behulp van een eenvoudige grafiek.

*

Methoden voor de berekening van vervorming zijn lastafhankelijk en geven in het algemeen een te hoge raming van de mate van vervorming.

Voor projecten die toch statische berekeningen vereisen adviseert Teppfa toepassing van de geschiktste methode zoals vastgelegd in EN1295.

Wilt u meer weten ?

Zie de sectie “Civils” op de TEPPFA website (www.teppfa.com) voor het volledige rapport van het project “burried pipes”. Raadpleeg PrCEN/TR15223

terug naar boven

 

 

11.

Effect vervorming flexibele buizen

*

Omdat kunststof buizen een gladde wand hebben, wordt de doorlaatcapaciteit niet significant beïnvloed door het buismateriaal.

*

Voor uw berekeningen vind u de grootheden die gebruikt zijn in de verschillende calculatiemethoden in richtlijn PrCEN/TR15223.

*

De buizenfabrikant kan documentatie verstrekken met betrekking tot de doorlaatcapaciteit.

Wilt u meer weten?

Raadpleeg PrCEN/TR15223

terug naar boven

 

 

12.

Slijtage

*

Uitgebreide proeven hebben aangetoond dat slijtage van kunststof rioleringsbuizen zeer gering is.

*

De aanbeveling voor het vaststellen van de minimale wanddikten is gebaseerd op de werkelijke, te verwachten slijtage van kunststof buizen bij een gebruiksduur van 100 jaar. Deze is vastgelegd in EN13476 “buizen met samengestelde wand”.

Wilt u meer weten ?

Raadpleeg de Europese norm EN13476

terug naar boven

 

 

13.

Vulmateriaal
In het TEPPFA project “burried pipes” werd geconcludeerd dat vervorming van ingegraven flexibele buizen wordt beïnvloed door het soort vulmateriaal en het behaalde verdichtingniveau.
Onderstaande grafiek toont de te verwachten vervorming in verhouding tot het verdichtingniveau. De toename in vervorming kan als volgt worden voorspeld:
Goed verdicht Cf = 1.0
Matig verdicht Cf = 2.0
Geen (niet-samenhangende grondsoorten) Cf = 3.0
Geen (samenhangende grondsoorten) Cf = 4.0

 

 

Wilt u meer weten ?
Zie de sectie “”Civils” op de TEPPFA website (www.teppfa.com) voor het volledige rapport van het project “burried pipes”.

terug naar boven

 

 

14.

Factoren bij installatie

*

In het Teppfa project “burried pipes” is aangetoond dat in 80 % van de gevallen buisvervorming toe te schrijven is aan de wijze van installeren (vulmateriaal/verdichting).

*

Bij de gangbare installatieprocedures heeft stijfheid van de buis geringe invloed op de vervorming.

*

Verkeerslast heeft ook geen significante invloed op de uiteindelijke vervorming op de lange termijn, maar verhoogt wel de zettingssnelheid van de grond na de installatie.

*

Materiaaleigenschappen van de buis, zoals kruipgedrag, hebben geen invloed op vervorming op de lange termijn.

Wilt u meer weten?
Zie de sectie “Civils” techniek op de TEPPFA website (www.teppfa.com) voor de volledige “richtlijn voor het installeren van kunststof rioleringsbuizen”.

terug naar boven

 

 

15.

Gebruikte resten buizen

*

Volgens alle EN normen voor kunststof rioleringsbuizen kan materiaal onbeperkt worden herbewerkt.

*

De tussenlaag van buizen met meerlaags samengestelde wand (Type A1) mag voor 100 % uit hergebruikte buizen en hulpstukken bestaan.

*

Voor andere soorten buis met samengestelde wand worden richtlijnen en bepalingen gegeven in de bijlagen bij EN13476-2.

*

In EN13476-2, bijlage J staat een overzicht voor het gebruik van hergebruikt materiaal voor alle soorten rioleringsbuizen met samengestelde wand.

Wilt u meer weten ?

Raadpleeg de betreffende Europese normen:EN1401, EN1852, EN12666, EN13476

terug naar boven

 

 

16.

Minimale diepte ingraven

*

De door Teppfa aanbevolen constructiegrafieken zijn gevalideerd voor diepten van gronddekking van 0,8 tot 6 meter.

*

De testresultaten van het Teppfa project “burried pipes” tonen aan, dat verkeersbelasting geen extra druk veroorzaakt op het buislichaam. Het verdichtingproces van de naastliggende grond wordt wel versneld en leidt uiteindelijk tot evenveel vervorming.

Wilt u meer weten?

Zie de sectie “Civils” op de TEPPFA website (www.teppfa.com) voor het volledige rapport van het project “burried pipes”.

terug naar boven

 

 

17.

Spuitdruk
In uitgebreide onderzoeksprojecten, uitgevoerd in opdracht van TEPPFA en aangesloten organisaties, zijn met betrekking tot de waterdrukreiniging van rioleringen de volgende feiten vastgesteld:

*

Proeven genomen door de Universiteit van Loughborough in het Verenigd Koninkrijk hebben aangetoond, dat een druk van 120 bar voldoende is om alle in de praktijk voorkomende verstoppingen te verwijderen, ongeacht het gebruikte buismateriaal.

*

Onafhankelijke proeven genomen door het Deense Instituut voor Technologie (Danish Technological Institute) hebben aangetoond, dat kunststof rioleringsbuizen (met massieve en samengestelde wand) geen schade ondervonden van blootstelling aan 120 bar spuitdruk gedurende 50 cycli.

Kunststof rioleringsbuizen kunnen bij verstopping door vaste stoffen, zoals cementresten van de bouwplaats, ook worden gereinigd met een druk van 120 bar. Zulk materiaal kan zich niet aan de buis hechten vanwege de goede doorlaatcapaciteit en de gladde, niet-doorlaatbare wand. Bij rioleringsbuis van gangbaar materiaal is het soms onvermijdelijk om hoge druk te gebruiken voor de verwijdering van zulke verstoppingen, waardoor de wand van de buis kan beschadigen.
Wilt u meer weten ?
Zie de sectie “Civils” op de TEPPFA website (www.teppfa.com) voor het raadplegen van de richtlijn “Best practice for effective jetting of sewer pipes”.

terug naar boven

 

 

18.

CCTV
Hoewel standaard CCTV apparatuur niet kan worden gebruikt om de vervorming van kunststof rioleringsbuis nauwkeurig vast te stellen, kunnen vervormingen groter dan 10 % met behulp van visuele inspectie wel worden waargenomen.
Algemeen wordt erkend dat vervormingen onder 10 % geen significante invloed hebben op de hydraulische prestaties van kunststof rioleringsbuizen.
Volgens de Europese productnormen voor kunststof rioleringsbuizen moeten buizen hun structurele integriteit behouden bij vervormingen tot 30 %.
Wilt u meer weten ?
Raadpleeg de betreffende Europese normen: EN1401, EN1852, EN12666, EN13476

terug naar boven