Blog over kunststof leidingsystemen
Roger Loop
 • Inschrijven nieuwsbrieven
 • Google maps


  Locatie op Google Maps
 • Bezoekadres
  Bezoekadres:
  Loire 150
  2491 AK Den Haag

  Postadres:

  Postbus 152
  2260 AD Leidschendam

  Tel: 070-4440650
  Fax: 070-4440661
  E-mail: info@bureauleiding.nl
 • BureauLeiding op YouTube


  Ga naar YouTube

25 jaar: Altijd iets te vieren

In het licht van de eeuwigheid is 25 jaar te verwaarlozen, maar het is algauw een kwart tot een derde van een mensenleven. Waarschijnlijk is het daarom dat 25-jarige verjaardagen en jubilea zo graag worden gevierd.

Deze gedachte kwam bij me op toen ik snel achter elkaar drie berichten over dingen en organisaties die 25 jaar bestaan las.

In de krant (online!) stond dat Facebook in augustus 25 jaar internet vierde. Dat in het artikel stond dat 25 jaar internet ook al in 2014 was gevierd, en waarschijnlijk in 2018 opnieuw wordt gevierd, doet hier even niet aan af.

Daarna kreeg ik een persbericht van Teppfa (via e-mail) waarin stond dat deze koepelorganisatie van de Europese kunststof leiding- en fitting industrie dit jaar 25 jaar bestaat. Wat overigens al groots in april was gevierd, maar wat nog steeds een feestje waard is.

En toen ik besloot na het lezen van deze artikelen en e-mails aan het werk te gaan, was mijn eerste klusje de correctie van de aanstaande nieuwsbrief van BureauLeiding waarin onder andere wordt ingegaan op het 25-jarige bestaan van het Buizen Inzamel Systeem BIS.

Nu weet ik dat iedere lezer van deze blog zonder problemen een veelvoud aan 25-jarige jubilea en verjaardagen kan verzinnen. Maar in de selectie die ik toevallig binnen een half uurtje onder ogen kreeg, vond ik de ogenschijnlijke tegenstelling tussen high-tech en oude economie zo mooi. Want ofschoon een jubileum uit de aard van de zaak over het verleden gaat, hebben in dit geval zowel het internet – in al zijn variëteiten – als de kunststof leiding een veelbelovende toekomst voor zich.

Als we nu al denken dat internet ons leven heeft veranderd, wacht dan maar op het “internet of things”. Er lijkt vooralsnog geen grens te stellen aan “dingen” die binnenkort met elkaar gaan communiceren: “It’s life Jim, but not as we know it.”.

Is er in die wereld dan nog plaats voor iets simpels als een kunststof buis. Jazeker! Want voor het veilige transport van vloeistoffen en gassen zijn er wereldwijd eigenlijk geen reële alternatieven. En omdat kunststoffen garant staan voor innovatie, zal er altijd kunststof zijn, ook als we stoppen met het gebruiken van fossiele grondstoffen. Tot die tijd kunnen we echter nog veelvouden van 25 jaar vooruit door het recyclaat van gebruikte kunststof buizen als grondstof te gebruiken.

We gaan dus nog vaak 25-jarige jubilea van internet, Buizen Inzamel Systemen en hun verenigingen vieren!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van BureauLeiding: schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.

Bijna een wortelkanaalbehandeling op IJsland

IJsland is hot tegenwoordig. De geisers zijn dat al eeuwen, maar uiterlijk sinds het uitschakelen van Engeland op het EK in Frankrijk is heel IJsland met alle 330.000 inwoners hot.

Deze blog gaat evenwel niet over IJsland, maar over wortelingroei. En dat op zijn beurt heeft niets met een wortelkanaalbehandeling te maken, maar daar moest ik bij het lezen van het RIONED (verkennend) onderzoek “Riolering en wortelingroei” van april van dit jaar wel aan denken. En omdat ik jaren geleden tijdens een kortstondig verblijf op IJsland last had van een ontstoken wortel, was ook de associatie met IJsland – voor mij – onvermijdelijk.

Wortelingroei in de Nederlandse riolering wordt volgens de onderzoekers door de grondbeheerders – doorgaans de gemeenten – eerder als een gegeven dan als een probleem ervaren. Dat lijkt te duiden op een prettige pragmatische opstelling: het niet denken in problemen lijkt bijna op het denken in oplossingen. Dat blijkt bij nadere bestudering toch een beetje tegen te vallen. Want al snel staat er ook “Er is geen directe oplossing voorhanden”.

Maar als je dan verder leest kom je ook tegen “Wortelingroei komt met name voor bij keramische en betonnen riolen”, en ook dat het buismateriaal een van de factoren is die een grote rol spelen.
Zo er al gesteld wordt dat er geen oplossing voorhanden is, dan duiden deze bevindingen toch zeker wel op mogelijkheden om de gevolgen te beperken.
Het zal geen verbazing wekken dat ik daar zo mijn ideeën bij heb. Niet alleen staat er in een onderzoek van the Swedish University of Agricultural Sciences uit 1994 “Pipes made of plastic (PVC) and fiberglass (GAP) have, so far, been nearly resistant to root intrusion”, ook in het Sustainable Municipal Pipes onderzoek van S&P Consult uit Bochum (D) uit 2006 “Als men kijkt naar het aantal defecten in verhouding tot de aangelegde lengte van alle leidingen van de specifieke materiaalgroepen … is het aantal defecten bij kunststof leidingen gemiddeld slechts 20% ten opzichte van het aantal defecten bij starre leidingsystemen”.

Uit het onderzoek van RIONED blijkt dat de extra beheerskosten door wortelingroei ca. € 0,50 tot € 1,00 per inwoner per jaar bedragen. Er lijkt dus (financiële) ruimte om over een andere aanpak na te denken.

En uiterlijk na de prestaties van IJsland op het EK in Frankrijk weten we dat niet altijd de voor de hand liggende partij de vanzelfsprekende winnaar is.

Den Haag, 28 juni 2016

Roger Loop

Directeur BureauLeiding

Informatiebureau kunststof leidingsystemen

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van BureauLeiding: schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.

Circulaire Economie avant la lettre

Op 2 december 2015 verscheen het langverwachte “Circular Economy package” (COM 2015 614/2) van de Europese Commissie, onder verantwoordelijkheid van 1e vicevoorzitter Frans Timmermans.
De Commissie stelt hierin dat er een noodzaak is te komen tot “De overgang naar een meer circulaire economie, waarin de waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie zo lang mogelijk kan worden behouden en de afvalproductie tot een minimum wordt beperkt”.

In dit EU actieplan voor de circulaire economie licht de Commissie er enkele gebieden speciaal uit, waaronder kunststof (plastic). En met reden: “Voor de overgang naar een circulaire economie is het cruciaal meer plastic te recyclen.”.

Avant la lettre

We kunnen eigenlijk constateren dat het gros van wat de Commissie voorstelt al vele jaren geleden door de kunststof leidingindustrie is opgepakt, en uitgevoerd!
Want Circulaire Economie is meer dan recycling alleen: het gaat om het verzamelen van afval en om het toepassen hiervan in nieuwe producten, waarbij dit op mimimaal hetzelfde kwaliteitsniveau moet gebeuren.
En dat is precies wat de Nederlandse kunststof leidingindustrie heeft gedaan: in 1991 – dit jaar dus 25 jaar geleden! - is het Buizen Inzamel Systeem opgezet, het eerste operationele kunststof inzamelsysteem in Nederland, en tegelijkertijd is de zg. 3-laags buis ontwikkeld, om in de middelste laag het ingezamelde recyclaat te kunnen toepassen. En net zoals de buizen uit 100% nieuw materiaal, voldoen bijvoorbeeld 3-laags PVC buizen met recyclaat aan alle KOMO eisen.

De Europese kunststof leidingindustrie stelt zichzelf – ter bevestiging van deze voortrekkersrol – vrijwillig ten doel om in 2020 ten minste 250.000 ton kunststof leidingafval (PVC, PE, PP) op deze wijze toe te passen.

Dreiging

Helaas ondergraaft de Europese Commissie haar eigen doelen door op bepaalde beleidsterreinen geen keuzes te maken.
Zo is voor de Commissie onduidelijk of de beste milieuprestatie voor (kunststof leiding) afval wordt bereikt door recycling, verbranding of zelf storten (terwijl dat in vele EU lidstaten verboden is!).
Gelukkig dat de Nederlandse kunststof leidingindustrie al 25 jaar weet hoe het moet!

Mei 2016

 

Roger Loop

Directeur BureauLeiding

Informatiebureau kunststof leidingsystemen

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van BureauLeiding: schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.

Wateroverlast een feest?

Mijn gelukkige jeugd heb ik mogen doorbrengen in een pittoresk dorpje tussen de glooiende heuvels van Zuid-Limburg.

Mijn broertjes en ik, samen met andere kinderen in de buurt, keken ’s zomers altijd uit naar het bijna rituele “kelder leegpompen”.

Want het was een terugkerend fenomeen dat bij felle buien ’s zomers het rioolstelsel onder de Rijksweg – het fameuze laagste punt - het van de heuvels afstomende water niet aankon, en het water dus vrij de kelder in liep.

Dus zwembroek en laarzen aan, en hozen en pompen: een verkapt kinderfeest, dat evenwel door mijn ouders anders werd ervaren.

 

Op enig moment was het voor de gemeente duidelijk dat dit een ongewenste situatie was, vooral omdat ze deze zelf had veroorzaakt. De ruilverkaveling in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw had de balans verstoord: er waren geen struiken (graften) meer die de neerslag konden vasthouden. Er is toen besloten enkele opvangbekkens aan te leggen, en sindsdien is er jarenlang niet of nauwelijks overlast geweest.

Hier kwam dus – uiteindelijk - de overheid met een oplossing, omdat de mogelijkheden van individuele burger tekort schoten.

 

Mijn broertje is nu de kelder van ons ouderlijk huis aan het uitbreiden, en gelukkig dat hij slimme drainage oplossingen in het plan heeft opgenomen.

 

Want naast de verantwoordelijkheid van de overheid bij het tegengaan van wateroverlast, heeft de burger natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid.

Sterker nog, die zal de komende jaren alleen maar toenemen, deels om dat de overheid de middelen niet heeft, en deels omdat in veel gevallen decentrale oplossingen – vnl. het opvangen op het perceel – de maatschappelijk te verkiezen oplossing is, die zelfs (deels) verplicht gaat worden.

 

De leden van BureauLeiding steunen deze gedifferentieerde aanpak: decentraal waar het kan, en centraal waar het moet. Want zowel op het infrastructurele niveau als voor de individuele burger zijn er maatwerk oplossingen voor drainage en infiltratie met kunststof leidingen en kratten voorhanden.

 

Mocht overigens blijken dat het met (zee)waterstijging / wateroverlast tegenvalt, en mijn huidige woning op 1m boven NAP onvoldoende soelaas biedt, dan weet ik dat ik altijd bij mijn broertje op 98 meter boven NAP terecht kan …

Februari 2016

 

Roger Loop

Directeur BureauLeiding

Informatiebureau kunststof leidingsystemen

 

Lees ook de zojuist verschenen nieuwsbrief over dit thema >

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van BureauLeiding: schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.

#EU2016NL: Nederland heeft de leiding! En wat betekent dat voor de kunststof leiding?

Sinds 1 januari is Nederland voor het komende half jaar voorzitter van de EU, voor de 12e keer alweer. Een uitdagende taak, want er liggen behoorlijk wat moeilijke dossiers.

 

Of Nederland op deze dossiers, zowel de actuele als de al langer lopende, daadwerkelijk de leiding kan nemen, is eigenlijk maar zeer de vraag. Want het voorzitterschap heeft met het Verdrag van Lissabon (2009) vooral een dienende rol heeft gekregen. Inhoudelijk komen voorstellen voor oplossingen bij de Europese Commissie vandaan, en voor de politieke besluitvorming moeten (op de meeste dossiers) toch echt de 28 lidstaten het eens worden, om over de steeds belangrijkere rol van het Europees Parlement nog maar te zwijgen.

Even terzijde: dit is misschien niet de democratie die wij in Nederland (her)kennen, maar persoonlijk beschouw ik dit zeker als een democratisch proces, omdat er op verschillende plaatsen, op verschillende fasen in het proces, wel degelijk inspraak mogelijk is.

 

Toch is het zeker niet onbelangrijk dat Nederland de komende 6 maanden voorzitter is van de EU.

#EU2016NL heeft al vele jaren zijn schaduwen vooruit geworpen. Al in een vroeg stadium is een agenda op hoofdlijnen bepaald.

Kijken we bijvoorbeeld naar Milieu en Duurzaamheid, dan is bekend dat Nederland zich zal inzetten op 1) Het klimaat (gelukkig in aansluiting op een succesvolle COP21 in Parijs), 2) de circulaire economie (in aansluiting op het Commissie pakket van 2 december 2015), en 3) “Better regulation”.

 

Voor de Nederlandse kunststofleidingindustrie is vooral de Circulaire Economie van belang, gecombineerd met “better regulation”. Want aan de ene kant is er steeds meer vraag naar het behoud van grondstoffen en het sluiten van ketens – waarin de leden van BureauLeiding voorzien door het al bijna 25 jaar goed functionerende Buizen Inzamel Systeem en de toepassing van het ingezamelde recyclaat in zg. 3-laags buizen -, aan de andere kant is er nog steeds regelgeving, zowel Europees als in diverse lidstaten, die verdere optimalisatie in de weg staat.

 

In goed overleg met het Ministerie van IenM zijn er voorbeelden uitgewerkt die nu hopelijk ook andere lidstaten zullen overtuigen dat de Nederlandse aanpak veilig, verantwoord én duurzaam is.

 

Daarom blijft wat mij betreft Nederland aan de leiding, de kunststof leiding wel te verstaan!

Januari 2016

 

Roger Loop

Directeur BureauLeiding

Informatiebureau kunststof leidingsystemen

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van BureauLeiding: schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.

Klimaattop Parijs: zijn de gevolgen van de klimaatverandering beheersbaar?

Onlangs woonde ik een spreekbeurt van de bekende Amerikaanse futuroloog Jeremy Rifkin bij. Rifkin is adviseur van vele overheden, ook in Europa, en heeft in de loop der jaren interessante theorieën verkondigd en deels ook zien uitkomen. Zo voorzag hij in zijn boek “The hydrogen economy” van 2002 het ineenstorten van de traditionele energiebedrijven. Zijn thema nu is de “Derde industriële revolutie”, die m.n. door de mogelijkheden van internet in gang is gezet. Dit komt volgens hem vooral doordat de techniek nu decentrale energie opwekking en optimale distributie mogelijk maakt: iedere burger zijn eigen energiecentrale.

Waar ligt hier de link naar de klimaattop?

Dat heeft te maken met iets wat Rifkin in de marge van zijn betoog vermeldde. Hij maakt zich namelijk ook grote zorgen om de klimaatverandering en de gevolgen voor de samenleving.

En voor het eerst hoorde ik iemand dat helder uitleggen. Want er wordt altijd geroepen: door de klimaatverandering komen er minder maar wel hevigere buien, maar wat daar de verklaring voor is, had ik eigenlijk nog nooit gehoord.

Rifkin’s betoog: de stijging van de temperatuur heeft een geweldige impact op de hydrologische cyclus van de aarde, vooral waar het de neerslagpatronen betreft. Met elke graad Celsius temperatuurstijging houdt de atmosfeer ca. 7% meer vocht vast. Dus: minder vaak buien want het vocht wordt bij temperatuurstijging langer vastgehouden, maar als het dan door verzadiging tot neerslag komt, is die per definitie veel heviger.

Dit lijkt momenteel een onomkeerbaar proces, waarbij de enige vraag is tot hoe ver we dit laten komen, en niet of we het nog kunnen tegenhouden.

De wereldleiders moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen namens en ten behoeve van diegenen die hen gekozen hebben, en alle volgende generaties.

Maar bedrijfsleven en burgers hoeven daar natuurlijk niet op te wachten! We kunnen nu al aan de slag met duurzame kunststof leiding oplossingen, voor opvang, distributie, infiltratie en drainage van water. We moeten het water namelijk niet vrezen of verwensen, we moeten het beheersen! Want hoe we het ook wenden of keren: we hebben water hard nodig!

December 2015

 

Roger Loop

Directeur BureauLeiding

Informatiebureau kunststof leidingsystemen

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van BureauLeiding: schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.

Duurzaamheid ruimer bekeken

Toen ik deze vakantie voor het eerst sinds lang weer eens in een Nederlands sportfondsenbad baantjes ging trekken, kwam ik met 3 gedachten thuis: wat is zwemmen toch heerlijk ontspannend, ik moet de volgende keer wel een “chloorbrilletje” meenemen, en wat kunnen we toch trots zijn op ons Nederlands drinkwater.

Die laatste gedachte heeft te maken met de periodiek opkomende discussie dat er vanwege de volksgezondheid chloor aan het Nederlandse drinkwater toegevoegd zou moeten worden, vooral met het oog op het tegengaan van biofilmvormig en mogelijk daaruit voortkomende legionella. Een van de tegenstanders van het toevoegen van chloor omschreef het eens zo “met wat we in Nederland qua zuivering hebben bereikt, gaan we de mensen geen zwembadwater uit de kraan aanbieden”.

De Nederlandse drinkwaterbedrijven beroemen zich op hun websites erop dat ze door hun goede zuiveringstechnieken geen chloor meer hoeven toe te voegen om gezond drinkwater te krijgen. In het enkele geval dat het wel nog gebeurt is het zeer kleinschalig, en alleen bij incidentele besmettingen.

Niet alleen smaakt Nederlands drinkwater daardoor doorgaans beter dan in het buitenland, ook is er in Nederland eigenlijk geen reden om gebotteld mineraalwater te drinken.

Ofschoon ik als directeur van BureauLeiding natuurlijk zou moeten wijzen op de belangrijke bijdrage van kunststof leidingsystemen aan het transport van veilig en gezond Nederlands drinkwater, op een manier die tot de laagste lekverliezen van de wereld leidt, wil ik nu vooral wijzen op duurzaamheid in ruimere zin: de aanpak van de Nederlandse drinkwaterbedrijven leidt tot lekker en gezond drinkwater, dat veel mensen graag drinken, wat aan hun gezondheid bijdraagt (duurzaam!), en waardoor er minder gebotteld water nodig is (duurzaam!).

OK, ter afsluiting ook nog even over duurzaamheid in engere zin: over de duurzaamheid van kunststof leidingsystemen als zodanig – dus zonder het duurzame drinkwater er bij te betrekken – is veel informatie voorhanden, die BureauLeiding graag aanbiedt: rapporten over LCA onderzoek van VITO en de bijbehorende milieu productverklaringen (EPD’s), DUBOkeur certificaten van NIBE, levensduuronderzoek door TNO, en nog meer.

Fijn te weten dat duurzaamheid in engere zin zo goed kan bijdragen aan duurzaamheid in ruimere zin.

September 2015

 

Roger Loop

Directeur BureauLeiding

Informatiebureau kunststof leidingsystemen

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van BureauLeiding: schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.

Eenvoud is het kenmerk van het ware: 200.000 km kunststof leidingen!

 

De uitspraak “Eenvoud is het kenmerk van het ware” van de arts Herman Boerhaave komt al uit het begin van de 18e eeuw, maar is nog steeds actueel.

Misschien dat we nu zouden zeggen “waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan?”.

 

Dat is zeker van toepassing op leidingsystemen. Is er bijvoorbeeld een gemakkelijkere manier om iets te transporteren dan door een leidingsysteem?

Bij mobiliteit wordt meestal alleen gedacht aan auto’s, trein, scheepvaart of vliegtuigen, terwijl er gigantische hoeveelheden vloeistoffen en gassen veilig onder de grond door leidingsystemen worden vervoerd. Bij die ondergrondse mobiliteit wordt doorgaans (te?) weinig stilgestaan. Deels omdat je het niet ziet, en deels omdat het normaalgesproken prima functioneert.

Misschien dat sommige inwoners van Apeldoorn het met dat laatste niet eens zijn, maar afgezet tegen de totale lengtes gaat het zelden mis.

 

Zo hebben we in Nederland zo’n 120.000 km drinkwaterleiding, waarvan bijna 70.000 km kunststof, bijna 130.000 km riolering, waarvan ruim 40.000 km kunststof, en ruim 120.000 km gasleiding, waarvan bijna 90.000 km kunststof. Indrukwekkende getallen voor een land dat op het breedste punt 195 km breed is, en op het langste 310 km.

Niet alleen is deze vorm van transport eenvoudiger dan grote tankwagens met water, of vrachtschepen gecomprimeerd gas, het is in veel gevallen ook nog de duurzaamste vorm van transport. Dit geldt natuurlijk vooral voor vrij verval riolering. In Nederland gaat het daarbij om 95.000 km (!), excl. huis- en kolkaansluitingen. Hierbij wordt eenvoudigweg gebruik gemaakt van de zwaartekracht (met soms een enkele pomp om dat proces een handje te helpen). Dit werkt in ons overwegend vlakke Nederland niet altijd. Er moet namelijk wel voldoende afschot zijn.

Dat bleek bijvoorbeeld onlangs bij de discussie over kleinere spoelreservoirs voor toiletten.

Maar daarover een andere keer meer.

 

Zoals ik al schreef, er is voor transport van vloeistoffen en gassen geen beter alternatief dan leidingsystemen.

 

Als directeur van BureauLeiding moet ik daar natuurlijk aan toevoegen, dat dat vooral geldt voor kunststof leidingsystemen. Dat is ook zo, maar met een percentage kunststof (in Nederland vnl. PVC) van bijna 60 % van het gehele leidingnet voor drinkwater, riolering en gas – een percentage dat nog steeds groeit -, hoef ik gelukkig geen zendingswerk meer te doen. Er blijken al velen dit inzicht met mij te delen.

 

Zo eenvoudig kan het zijn!

 

Juni 2015

 

Roger Loop

Directeur BureauLeiding

Informatiebureau kunststof leidingsystemen

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van BureauLeiding: schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.

Duurzaamheid volgt functionaliteit

 

Twee bekende begrippen uit de bouwkunst zijn “Form Follows Function” en “Less is More”.

Als deze ergens van toepassing zijn dan wel bij buizen, en vooral bij kunststof buizen.

Los van enkele ovale of eivormige verschijningsvormen zijn buizen gewoon rond, recht en met een opening aan beide zijden. En voor kunststof buizen geldt nog eens extra “meer buis met minder materiaal”, “meer lengte met minder koppelingen” enz.

Eenvoud is het kenmerk van het ware…

 

De vorm volgt de functie: dit concept wordt sinds het begin van de 20e eeuw in de moderne architectuur en industriële vormgeving toegepast, waarbij de nadruk ligt op de beoogde functie of het uiteindelijke gebruik.

Voor leidingsystemen is die functie het vervoeren van gas of vloeistoffen van A naar B.

Maar om echt functioneel te zijn, moet een leidingsysteem natuurlijk niet lekken, en ook langere tijd zorgeloos kunnen opereren.

 

Kunststof leidingsystemen zijn de kampioenen “niet lekken”. Dat is niet verwonderlijk als je je realiseert dat er doorgaans minder koppelingen nodig zijn bij kunststof leidingsystemen dan bij alternatieve materialen. In de praktijk: langere buislengtes zorgen voor minder lekverliezen.

Ook het beter kunnen reageren op zettingsgevoelige grond speelt hierbij een belangrijke rol.

Dit is bijna 10 jaar geleden aangetoond in de Europese Sustainable Municipal Pipes (SMP) studie door het Duitse bureau Stein & partners, die zich richtte op lekkages in rioleringssystemen. Bij kunststof leidingsystemen komt beduidend minder in- en exfiltratie voor dan bij alternatieve materialen, wat betekent dat er minder bodemvervuiling plaatsvindt resp. beslag op de RWZI’s wordt gelegd.

Iets vergelijkbaars was al enkele jaren eerder aangetoond door Kiwa Water Research in samenwerking met OFWAT, het Engels bestuursorgaan voor de watersector, bij een onderzoek naar de (zeer!) lage lekverliezen in de Nederlandse drinkwaterleiding. Een van factoren die dit verklaart, is het gebruik van kunststof leidingen, in combinatie met de Nederlandse bodemgesteldheid, en de lagere druk in onze leidingsystemen.

 

Ook de levensduur is geen probleem.

Met een levensduur van zeker 100 jaar (in 2006 door TNO aangetoond) en een gesloten keten als het om buisafval gaat, is de milieu impact van kunststof leidingen doorgaans gunstiger dan die van andere materialen. De Europese kunststof leidingindustrie heeft dat laten uitzoeken en de LCA’s staan op de website van BureauLeiding en de Europese koepel Teppfa.

 

Uitgaande van de functionaliteit, blijkt de meest functionele keuze dus ook vaak de meest duurzame te zijn. Laten we dus bij materiaal en productkeuze beginnen met de functionaliteit: wat is de beoogde functie en wat het uiteindelijk gebruik? Als dat goed is ingevuld volgt de duurzaamheid doorgaans vanzelf.

Aan de bekende begrippen die ik in de eerste alinea noem, wil ik daarom graag een nieuw begrip toevoegen: “Sustainability follows functionality”.

Of in gewoon Nederlands: Duurzaamheid volgt functionaliteit”

 

Mei 2015

 

Roger Loop

Directeur BureauLeiding

Informatiebureau kunststof leidingsystemen