Nieuws over kunststof
blijf op de hoogte!
 • Inschrijven nieuwsbrieven
 • BureauLeiding op YouTube


  Ga naar YouTube
 • Bezoekadres
  Bezoekadres:
  Loire 150
  2491 AK Den Haag

  Postadres:

  Postbus 152
  2260 AD Leidschendam

  Tel: 070-4440650
  Fax: 070-4440661
  E-mail: info@bureauleiding.nl
 • Google maps


  Locatie op Google Maps

Nieuws

De bestelprocedure voor het Buizen Inzamelsysteem BIS is veranderd per 1 december 2016.

En de tarieven voor transporten zijn gewijzigd per 1 januari 2017

 

Per 1 december 2016 kunnen opdrachten voor het plaatsen en afhalen van BIS containers alleen nog via het formulier op de website worden doorgegeven! (*)

 

Sinds medio 2015 werkt BureauLeiding voor het Buizen Inzamel Systeem samen met twee nieuwe partners: Kunststofrecycling Van Werven uit Biddinghuizen voor de verwerking van het ingezamelde kunststof leidingafval en Van Gansewinkel voor het transport van de BIS containers.

In nauw overleg met beide partners is besloten om de bestel- en administratieve procedures te stroomlijnen: via het bestelformulier op de website van BureauLeiding komt uw opdracht direct op de juiste plek!

Voor de levering zelf zal dit nauwelijks verschil uitmaken: nog steeds zal de BIS container binnen 2 werkdagen na de dag van aanvraag geplaatst of opgehaald worden. Maar het moet wel leiden tot snellere facturatie en grotere continuïteit van de processen.

 

(*) Voor de filialen van de leden van BureauLeiding geldt een andere bestelprocedure.

 

Voor vragen over deze veranderingen kunt u zich wenden tot Roger Loop, directeur BureauLeiding, via roger.loop@bureauleiding.nl of 0704440650.

 

Tariefswijziging transporten

Per 1 januari 2017 is het tarief voor een enkele rit (plaatsing of afhalen van een container) verhoogd van EUR 168,-- naar EUR  172,-- in verband met de gestegen kosten van de NEA index.

 

Circulaire Economie

Het Buizen Inzamel Systeem BIS bestaat in 2016 25 jaar, en is op basis van deze nieuwe afspraken klaar voor de toekomst!

Het blijft een succesvol inzamel- en recyclesysteem dat alle kunststof leidingafval van PVC, PE en PP buizen accepteert, en deze weer opwerkt tot nieuwe grondstof, voor een groot gedeelte weer voor nieuwe buizen.

Ruim meer dan de helft van het in Nederland vrijkomend kunststof leidingafval wordt zo in de keten gehouden, en levert op die manier een bijdrage aan de Circulaire Economie.

 

Nieuwsbrieven 2016

·

De eerste nieuwsbrief voorjaar 2016 - thema: wateroverlast is uit. Klik hier om te downloaden.

·

De tweede nieuwsbrief zomer 2016 – thema: BIS is uit. Klik hier om te downloaden.

Nieuwsbrieven 2015

·

De derde nieuwsbrief najaar 2015 – thema: Duurzaamheid is uit. Klik hier om te downloaden.

·

De tweede nieuwsbrief 2015 - Brochure Kunststof Leidingen is uit. Klik hier om te downloaden.

·

De eerste nieuwsbrief voorjaar 2015 - thema: Functionele voordelen is uit. Klik hier om te downloaden.

 

De DUBOkeur voor diverse PVC buistoepassingen is weer vernieuwd

Klik op de afbeelding voor de bijbehorende verklaringen

O:\website\webteksten\Nieuws\DUBOkeur certificaat BINNENriolering BureauLeiding 2015-2017.jpg

 

Certificaat Binnenriolering

 

Milieubeoordeling Binnenriolering

 

O:\website\webteksten\Nieuws\DUBOkeur certificaat BUITENriolering BureauLeiding 2015-2017.jpg

 

O:\website\webteksten\Nieuws\DUBOkeur milieubeoordeling BUITENriolering BureauLeiding 2015-2017.jpg

Certificaat Buitenriolering

 

Milieubeoordeling Buitenriolering

 

O:\website\webteksten\Nieuws\DUBOkeur milieubeoordeling HWA BureauLeiding 2015-2017.jpg

Certificaat HWA

 

Milieubeoordeling HWA

VinylPlus: Progress Report 2016

 

Progress Report 2016Download het VinylPlus Progress Report 2016

Duurzaamheid PVC-rioolbuis 250 millimeter bevestigd

Persbericht

Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek bewijst duurzaamheid in complete levenscyclus.

Den Haag, 13 januari 2015 – Onderzoekers van het Vlaamse Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) bevestigen dat kunststof leidingen een duurzaam alternatief zijn voor traditionele leidingsystemen. In het onderzoek keken ze onder meer naar de CO2-uistoot in de complete levenscyclus van de kunststof leiding. De gerecyclede 3-laags PVC-rioolbuis met een doorsnee van 250 millimeter blijkt op Europees niveau milieutechnisch een lagere impact te hebben op het milieu dan andere alternatieven.

 

Het onafhankelijke onderzoeksbureau VITO voerde het onderzoek uit op basis van een complete levenscyclusanalyse (LCA). Hiermee brachten zij in kaart wat de integrale milieu-impact is in alle stadia van de kunststof leiding. In totaal werden drie grote processen onderzocht: de extractie van de grondstof en de ontwikkeling tot een bruikbaar product, het transport en de installatie van de leiding en het einde van de levensduur als afval of recyclebaar materiaal. Hier is de milieu product verklaring te downloaden.

 

Positief resultaat

Roger Loop, directeur van BureauLeiding, ziet de positieve onderzoeksresultaten als een bevestiging van de duurzaamheid van kunststof leidingen. “Eerder oordeelde onderzoeksbureau TNO al zeer positief over de kunststof leiding, namelijk dat een kunststof riolering een verwachte levensduur van minimaal 100 jaar heeft. Daarnaast hebben enkele PVC-buizen al sinds 2011 het DUBOkeur® en organiseren we met het ‘Buizen Inzamel Systeem (BIS)’ zoveel mogelijk hergebruik van kunststof leidingen. Al het ingezamelde PVC-leidingafval wordt weer verwerkt in de zogenaamde 3-laags rioleringsbuis, die aan dezelfde kwaliteitseisen voldoet als buizen van 100% nieuwe grondstof.” In totaal kan kunststof minstens zeven keer gerecycled worden.

 

Transparantie

De milieu product verklaringen van de diverse leidingtypen bieden afnemers transparantie bij de productkeuze. Roger Loop is blij met deze transparantie omdat het duidelijkheid biedt. “Wij zien in de milieu product verklaringen dat PVC hoge ogen gooit op het gebied van duurzaamheid. In de meeste gevallen blijkt PVC zelfs een betere keuze. Zo kunnen gebruikers een verantwoorde keuze maken voor kunststof leidingen.”

 

Gevalideerd onderzoek

VITO controleerde de milieubelasting van de kunststof leiding op basis van de zeven criteria die de Europese Unie heeft opgenomen in de Europese Norm 15804. Hierin staan onder andere richtlijnen voor het gebruik van fossiele en niet-fossiele grondstoffen, de maximale uitstoot van schadelijke stoffen en de potentiële aantasting van de ozonlaag. Alle onderzoeksresultaten van VITO zijn samengevat in Europese milieuproductverklaringen (EPD’s) en in deze vorm gecontroleerd door het Oostenrijkse kennisinstituut Denkstatt GmbH. Hiermee zijn de resultaten uit het onderzoek gevalideerd en zijn ze bruikbaar voor de Europese industriële sector.

 

Over BureauLeiding

BureauLeiding is het kennis- en expertisecentrum van de kunststof leidingindustrie in Nederland. Het doel van BureauLeiding is om door het uitdragen van kennis en ervaring te komen tot een optimale productie, verwerking, installatie, gebruik, vervanging en recycling van kunststofleidingen. Het bureau is gevestigd in Den Haag.

 

Contact

cid:image013.jpg@01D030B0.3CF8F3B0 Beschrijving: Beschrijving:
                 Beschrijving:
mailbox:///C:/Users/s099898/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/pgmsjphz.default/Mail/pop.kliksafe.nl/Inbox?number=25254697&header=quotebody&part=1.2&filename=image016.png Beschrijving: Beschrijving:
                 Beschrijving:
mailbox:///C:/Users/s099898/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/pgmsjphz.default/Mail/pop.kliksafe.nl/Inbox?number=25254697&header=quotebody&part=1.3&filename=image019.png

Korstiaan van Vliet
PR-adviseur

0318 – 438 487
korstiaan@pdr.nl
www.pdr.nl

Relevante Links

BureauLeiding op sociale media

·

Bekijk de website van BureauLeiding

·

De milieu product verklaring is hier te vinden

linkedin_logo.png linkedin_logo.png

Download dit persbericht

http://www.sportwerkgever.nl/upload/3fzi0m5u.png

http://idata.over-blog.com/3/82/93/21/illustrations/logo-pdf.png

Beschikbaar fotomateriaal

cid:image011.jpg@01D030B0.3CF8F3B0

Roger Loop, directeur informatiebureau BureauLeiding

cid:image012.jpg@01D030B0.3CF8F3B0

Dwarsdoorsnede 250 millimeter PVC-buis

 

Afvalstoffenbelasting

In verband met een van overheidswege ingevoerde afvalstoffenbelasting per 1 januari 2015, zullen de kosten voor vervuiling voor gebruikers van het Buizen Inzamel Systeem per 1 februari 2015 toenemen van € 0,10/kg naar € 0,12/kg.

Installatie video

Nieuwe video over de tijdbesparing bij de installatie van een PVC-riool t.o.v. beton. Klik hier om de video te bekijken.

Drinkwaterbedrijven geven recycling van kunststof leidingsystemen een duurzame boost

Persbericht

Reststoffenunie en BureauLeiding bezegelen samenwerking met convenant

LOGO BUREAU RGBO:\logo reststoffenunie_payoff.jpg

Nieuwegein, 8 april 2014 – Reststoffenunie en BureauLeiding gaan samen intensiever recyclen. De twee organisaties tekenden onlangs een convenant waarin de samenwerking voor inzameling en verwerking van kunststof leidingsystemen is vastgelegd. Hay Koppers, directeur Reststoffenunie Waterleidingbedrijven BV: “Ons gezamenlijke doel is nog meer kunststof leidingafval inzamelen om dat te verwerken in nieuw leidingmateriaal. Als convenantpartners zien we dat als een waardevolle invulling van onze gedeelde visie op een duurzame wereld.”

 

Het ingezamelde kunststof leidingafval wordt hoofdzakelijk verwerkt in nieuw leidingmateriaal. Van het afval zullen ook nieuwe producten gemaakt worden. Reststoffenunie en BureauLeiding geven de recycling van gebruikte kunststof met dit convenant een duurzame boost.

 

Kwalitatief hoogwaardig buismateriaal

Roger Loop, directeur van BureauLeiding, het informatiebureau kunststof leidingsystemen, is blij met het convenant: “We maken ons al sinds 1992, middels het Buizen Inzamel Systeem (BIS), aantoonbaar sterk om de keten te sluiten als het gaat om kunststof leidingen. Door onze samenwerking weet Reststoffenunie zeker dat hun kunststof leidingafval duurzaam wordt verwerkt en dat met name PVC weer als grondstof in kwalitatief hoogwaardig buismateriaal terugkomt. Voor kunststof leidingproducenten is recycling van groot belang, omdat er zo geen waardevolle grondstoffen verloren gaan.”

 

Inzameling eenvoudig

Reststoffenunie heeft als shared service center van de Nederlandse waterbedrijven de opdracht om economische en duurzame waarde te creëren. Hay Koppers hierover: “Wij hechten grote waarde aan het hergebruiken van alle reststoffen uit de drinkwaterbereiding, inclusief kunststof leidingen. Door de intensieve samenwerking van drinkwaterbedrijven binnen Reststoffenunie kunnen we afgedankt leidingmateriaal efficiënt en effectief inzamelen. Ook belangrijk is de eenvoudige inzamelprocedure dankzij BIS. Zonder noemenswaardige extra inspanningen zijn de afvalstromen goed te volgen qua volume en qua toepassing. Tel daarbij het lichte gewicht en een optimaal rijschema voor halen en brengen en ook daar is een besparing te realiseren als het gaat om CO²-uitstoot.”

 

Convenant

Download hier het convenant.

 

Over BureauLeiding

BureauLeiding is het kennis- en expertisecentrum van de kunststof leidingindustrie in Nederland. Het doel van BureauLeiding is om door het uitdragen van kennis en ervaring te komen tot een optimale productie, verwerking, installatie, gebruik, vervanging en recycling van kunststofleidingen. Het bureau is gevestigd in Den Haag.

 

Over Reststoffenunie

In 1995 richtten de Nederlandse drinkwaterbedrijven Reststoffenunie op om gezamenlijk te zoeken naar goede bestemmingen voor reststoffen die vrijkomen bij de productie, transport en distributie van drinkwater. Het resultaat is boven verwachting: inmiddels vindt Reststoffenunie hoogwaardige en duurzame bestemmingen voor bijna 200.000 ton reststoffen per jaar. Hiermee is Reststoffenunie het centrale aanspreekpunt geworden voor dit specifieke vraagstuk. Meer informatie op www.reststoffenunie.com

 

Contact

cid:image013.jpg@01D030B0.3CF8F3B0 Beschrijving: Beschrijving:
                 Beschrijving:
mailbox:///C:/Users/s099898/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/pgmsjphz.default/Mail/pop.kliksafe.nl/Inbox?number=25254697&header=quotebody&part=1.2&filename=image016.png Beschrijving: Beschrijving:
                 Beschrijving:
mailbox:///C:/Users/s099898/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/pgmsjphz.default/Mail/pop.kliksafe.nl/Inbox?number=25254697&header=quotebody&part=1.3&filename=image019.png

Korstiaan van Vliet
PR-adviseur

0318 – 438 487
korstiaan@pdr.nl
www.pdr.nl

Relevante Links

BureauLeiding op sociale media

·

Bekijk de website van BureauLeiding

·

Bekijk de website van Reststoffenunie

·

10 september 2013
Europees onderzoek: kunststof leiding functioneel en duurzaam

linkedin_logo.png linkedin_logo.png

Download dit persbericht

http://www.sportwerkgever.nl/upload/3fzi0m5u.png

http://idata.over-blog.com/3/82/93/21/illustrations/logo-pdf.png

Beschikbaar fotomateriaal

Download de beschikbare foto’s (zip-bestand)

cid:image005.jpg@01CF500F.53647DE0

Hay Koppers (links, directeur Reststoffenunie)

en Roger Loop (directeur BureauLeiding)

na de ondertekening van het convenant

cid:image006.jpg@01CF500F.53647DE0

Hergebruikt PVC

Europees onderzoek: kunststof leiding functioneel en duurzaam

Den Haag, 10 september 2013 – De ontwikkeling en toepassing van kunststof is nog steeds van groot belang voor de ontwikkeling van de Westerse samenleving, zeker ook waar het kunststof leidingen betreft. De volksgezondheid is namelijk voor een omvangrijk deel afhankelijk van een deugdelijk leidingstelsel, voor zowel drink- als afvalwater. Recent Europees onderzoek toont aan dat kunststof leidingsystemen hoog scoren op zowel functionaliteit als duurzaamheid.

 

Kunststof leidingsystemen worden op allerlei manieren en tot volle tevredenheid toegepast. Toch blijkt er behoefte te zijn aan gemakkelijk toegankelijke kennis over de functionaliteit en de duurzaamheid van kunststof leidingsystemen. BureauLeiding, het kennis- en expertisecentrum van de Nederlandse kunststof leidingindustrie, heeft daarom twee kennisdossiers samengesteld. Eén over de functionaliteit en één over de duurzaamheid van de kunststof leiding. Beide dossiers zijn onlangs overhandigd aan ing. Jan Bijker, voorzitter van de Bouwend Nederland vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer.

 

Functionaliteit

Jan Bijker kreeg in het Bouwhuis te Zoetermeer beide dossiers overhandigd door Roger Loop, directeur van BureauLeiding. Bijker: “Wat voor mij vaststaat, is dat kunststof leidingen het leven van ieder mens enorm hebben veranderd. Dankzij dit prachtige product beschikken we altijd over bijvoorbeeld schoon drinkwater en gas voor de centrale verwarming. Kunststof leidingsystemen bieden in veel opzichten praktische voordelen als het gaat om leidingen voor gas, water, elektra, riolering en hemelwaterafvoer. De montage van de leiding is eenvoudiger en bovendien Arbo-technisch gezien beter.” BureauLeiding-directeur Loop: “De kunststof leiding is dé oplossing voor modern water-, energie- en waterbeheer. Waarbij de bewezen voordelen dankzij diverse keurmerken objectief zijn vastgesteld. De lage total cost of ownership completeert het beeld dat de kunststof leiding het leidingsysteem van deze tijd is”.

 

Life Cycle Assesment

“De kunststof leiding appelleert ook sterk aan de roep om duurzaamheid in deze tijd”, aldus Roger Loop. “Meer dan ooit dringt het besef door dat met de huidige werkwijze voorraden energie en grondstoffen eindig zijn. En dat je daar dus iets mee moet doen. Dat kunststof leidingen ook hier de juiste keuze zijn, is onlangs wetenschappelijk vastgesteld op basis van Life Cycle Assessments (LCA). In die LCA’s zijn niet alleen de productiefase, maar ook de gebruiks- en onderhoudsfase en einde levensduurfase meegenomen. Uit vergelijking met de LCA-gegevens van traditionele materialen blijkt dat de kunststof leiding in het algemeen beter scoort op duurzaamheid dan materialen zoals koper of nodulair gietijzer.”

 

Duurzaam

Naast de positieve LCA-beoordeling ten opzichte van traditionele materialen heeft kunststof nog diverse duurzame componenten, aldus het kennisdossier. Zo is de verwachte levensduur van een kunststof leiding minimaal 100 jaar. Kunststof is daarbij bestand tegen een breed scala chemicaliën, is op het einde van de levensfase prima te recyclen en weer als grondstof voor nieuwe buizen te hergebruiken. Jan Bijker hierover: “Voor ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer is kunststof doorgaans het materiaal waar het beste mee te werken is en dat de beste resultaten oplevert. Daarom ben ik blij dat de duurzaamheid en functionaliteit van de kunststof leiding nu zo positief in de belangstelling staan.”

 

Over BureauLeiding
BureauLeiding is het kennis- en expertisecentrum van de kunststof leidingindustrie in Nederland. Het doel van BureauLeiding is om door het uitdragen van kennis en ervaring te komen tot een optimale productie, verwerking, installatie, gebruik, vervanging en recycling van kunststofleidingen. Het bureau is gevestigd in Den Haag.

 

Contact

cid:image013.jpg@01D030B0.3CF8F3B0 Beschrijving: Beschrijving:
                 Beschrijving:
mailbox:///C:/Users/s099898/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/pgmsjphz.default/Mail/pop.kliksafe.nl/Inbox?number=25254697&header=quotebody&part=1.2&filename=image016.png Beschrijving: Beschrijving:
                 Beschrijving:
mailbox:///C:/Users/s099898/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/pgmsjphz.default/Mail/pop.kliksafe.nl/Inbox?number=25254697&header=quotebody&part=1.3&filename=image019.png

Korstiaan van Vliet
PR-adviseur

0318 – 438 487
korstiaan@pdr.nl
www.pdr.nl

Relevante Links

BureauLeiding op sociale media

·

Download het kennisdossier Duurzaam

·

Download het kennisdossier Functioneel

·

Carolin Spirinckx, projectmanager bij onderzoeksorganisatie VITO, licht het onderzoek toe in een video

·

Bekijk de website van BureauLeiding

linkedin_logo.png linkedin_logo.png

Beschikbaar fotomateriaal

cid:image005.jpg@01CEAE26.2CD28EF0

Roger Loop (l.), directeur BureauLeiding, overhandigt de kennisdossiers aan ing. Jan Bijker, voorzitter van de Bouwend Nederland vakgroep Ondergrondse netwerken en Grondwaterbeheer.

cid:image006.jpg@01CEAE26.2CD28EF0 Kennisdossier Duurzaam

cid:image007.jpg@01CEAE26.2CD28EF0 Kennisdossier Functioneel

April 2013: Milieuproductverklaringen kunststof leidingen beschikbaar!

Uit nieuw onderzoek door het gerenommeerde Vlaamse Instituut voor Technologisch Onderzoek VITO, gefinancierd door de Europese kunststof leidingindustrie en gevalideerd door het onafhankelijke Oostenrijkse instituut Denkstatt GmbH, is gebleken dat kunststof gemiddeld duurzamer is dan traditionele materialen binnen de volledige levenscyclus van leidingsystemen.

 

Deze informatie is toegankelijk gemaakt via zg. Milieuproductverklaringen (Environmental Product Declarations / EPD’s).

Al deze documenten zijn momenteel alleen in het Engels beschikbaar. Per toepassingen bestaat een EPD uit 3 documenten: de eigenlijke EPD, een “Third party report”, en een “Critical review”. In enkele gevallen zijn de laatste 2 documenten in één publicatie samengevoegd.

 

Onder “Kennisdossier/Milieuproductverklaringen” zijn deze documenten te downloaden. Ook vindt u hier een veel gestelde vragen lijst en verdere achtergrond informatie in het Nederlands.

Naast EPD’s per kunststof leidingtoepassing, is er voor de meest gangbare toepassingen ook gekeken naar alternatieve, meer traditionele materialen.

 

De volgende toepassingen zijn vergeleken:

·

polypropyleen (PP) en nodulair gietijzer voor afvalwaterleidingen

·

PVC en nodulair gietijzer afvalwaterleidingen

·

polyethyleen (PE) en nodulair gietijzer voor waterdistributiesystemen onder druk

·

PVC en nodulair gietijzer voor waterdistributiesystemen onder druk

·

polypropyleen (PP) en beton voor drukloze riolering

·

drie verschillende soorten PVC (volwand, 3-laags met recyclaat en 3-laags geschuimd) en beton voor drukloze riolering

·

crosslinked polyethyleen (PEX) en koper voor leidingsystemen voor warm en koud water:

·

meerlaagse PE-PEX/AI/PE-PEX met koper voor Leidingsystemen voor warm en koud water.

 

Kunststof leidingsystemen kwamen als meest gunstig uit het onderzoek naar voren. Uitgaande van alle beoordeelde toepassingen bleek de ecologische voetafdruk van kunststof leidingsystemen gemiddeld tweederde kleiner dan van alternatieve traditionele materialen.