Mensen en middelen
missie en team
 • Inschrijven nieuwsbrieven
 • BureauLeiding op YouTube


  Ga naar YouTube
 • Bezoekadres
  Bezoekadres:
  Loire 150
  2491 AK Den Haag

  Postadres:

  Postbus 152
  2260 AD Leidschendam

  Tel: 070-4440650
  Fax: 070-4440661
  E-mail: info@bureauleiding.nl
 • Google maps


  Locatie op Google Maps

Over ons

BureauLeiding is hèt informatiebureau voor kunststof leidingsystemen. Het doel van BureauLeiding is om door het uitdragen van kennis en ervaring te komen tot een optimale productie, verwerking, installatie, gebruik, vervanging en recycling van kunststofleidingen. Lees hieronder meer over onze

missie, historie, organigram, de leden, het bestuur, het team en wat wij internationaal doen.

 

Missie van BureauLeiding

De missie van BureauLeiding wordt als volgt omschreven:

“De promotie van de hoge kwaliteit, de duurzame eigenschappen en het imago van kunststof leidingsystemen en de verbetering van de efficiënte toepassing van deze systemen. Dit ongeacht de toepassing, maar met een duidelijke focus op PVC.”

 

Uitgaande van deze missie ligt de focus bij BureauLeiding op het zijn van een kenniscentrum voor kunststof leidingsystemen en wil zij de volgende boodschappen uitdragen:

 

De Nederlandse kunststof leidingindustrie is een sterke industrie.

De producten zijn van hoge kwaliteit.

Kunststof leidingsystemen hebben een hoge duurzaamheid (meer dan 100 jaar).

BIS is een betrouwbaar inzamel systeem ten behoeve van het recyclen van kunststof leidingen.

Zaken als standaardisatie, certificatie, veiligheid en milieu zijn erg belangrijk.

De in Nederland geproduceerde producten beschikken over uitstekende product certificatie met KIWA, KEMA, KOMO en GasTec.

 

Historie

Sinds 1974 bevordert BureauLeiding (voorheen FKS) de kwaliteit, het imago en de doelmatige toepassing van kunststof leidingsystemen. Kunststof leidingsystemen zijn inmiddels een bekend fenomeen. In de jaren vijftig werden de eerste kunststof leidingen geïnstalleerd en dienden als vervanging van roestende stalen waterleidingen. Kunststof leidingen zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse samenleving. Ze hebben voor een belangrijk deel bijgedragen aan ons welzijn en aan onze huidige hygiëne en volksgezondheid.

 

Sinds de eerste toepassing begin jaren vijftig is veel geïnvesteerd in onderzoek en productontwikkeling. Zo heeft een jarenlang onderzoek van TNO, in samenwerking met enkele leden van BureauLeiding, uitgewezen dat PVC leidingen, die nu al 50 jaar onder de grond liggen, een levensduurverwachting van meer dan 100 jaar kunnen hebben.

 

De leden streven continu naar een verhoging van de kwaliteit van hun producten. Doelstelling van dit alles: zekerheid bieden over een probleemloos functioneren van het leidingstelsel tijdens de gehele levensduur.

Organigram

De leden

De leden van BureauLeiding zijn Nederlandse producenten van kunststof leidingsystemen, te weten:

 

 

Het bestuur

Het bestuur van BureauLeiding bestaat uit:

 

·

De heer J.W. Viets (Jan Willem)
Voorzitter, Wavin Nederland

·

De heer J.C.A. Pijnenburg (Jacques)
Vice-voorzitter, Omniplast BV

·

De heer J.G. Ouwerkerk (Hans)
Penningmeester, Martens kunststoffen BV

·

De heer M.W.M. van Loon (Mark)
Pipelife Nederland BV

·

De heer G.A.A.M. Spruijt (Gabriël)
Dyka BV

 

 

Het team

Het team van BureauLeiding bestaat uit:

·

Roger Loop
Directeur

·

Claudia Nazir
secretaresse

Internationaal

BureauLeiding is lid van Teppfa (The European Plastic Pipes & Fitting Association), de overkoepelende Europese organisatie van de kunststof leidingindustrie. Niet alleen blijft BureauLeiding op deze manier goed op de hoogte van de relevante ontwikkelingen in Europa, ook leveren de leden langs deze weg een belangrijke bijdrage aan beleidvorming en normering op Europees niveau.

Een andere waardevolle bron van informatie is EuPC, de Europese koepel van de kunststofverwerkende industrie, waar BureauLeiding zowel via het lidmaatschap van de NRK (Nederlandse Rubber- en Kunststof industrie) als via het lidmaatschap van Teppfa bij betrokken is.

 

Ook via het lidmaatschap van “schaduwnormcommissies” bij NEN, en soms via direct lidmaatschap van normcommissie bij CEN, is er een grote betrokkenheid bij de totstandkoming van Europese normen.

 

Een ander belangrijk spoor om Europees actief te zijn, is CPE, de Europese koepel van de toeleveranciers van de bouw. Lijnen naar CPE lopen zowel via Teppfa, als via de NVTB in Nederland.