De bewezen voordelen van kunststofleidingen

Kunststofleidingen kennen een lange technische levensduur (tot > 100 jaar!) en hebben een lagere milieu impact als gevolg van lekkages en breuken dan andere materialen. 

Dit is slechts één voorbeeld van de lange lijst met bewezen voordelen van kunststofleidingen en leidingsystemen.
We kiezen er voor om de voordelen te groeperen o.b.v.  vier van de hoofdthema’s die we ook gebruiken in het kennisdossier.

Bewezen voordelen

 1. Schoon drinkwater met de laagste lekverliezen
 2. Zorgvuldige afwatering zonder milieuschade
 3. Optimale verwerking piekneerslag via infiltratie
 4. 100% recycleerbaarheid

Duurzaamheid

duurzaamblauw_icoon

Duurzaam:

 • kunststof leidingen kennen een lange technische levensduur (tot > 100 jaar!) en hebben een lagere milieu impact als gevolg van lekkages en breuken dan andere materialen.
 • kunststof leidingen kunnen gerecycled worden: het recyclaat wordt weer voor nieuwe buizen gebruikt, of dient als alternatieve grondstof voor andere producten.
 • kunststof leidingen kennen doorgaans door hun lichte gewicht een geringere milieu-impact door transportkosten dan andere materialen.
Lichtgewichtblauw_icoon

Licht van gewicht:

 • kunststof leidingen zijn doorgaans (beduidend) lichter dan alternatieve materialen.
 • kunststof leidingen kennen door hun lichte gewicht lagere transportkosten, en vereisen minder mankracht bij de verwerking, dan alternatieve materialen.
lagekostenblauw_icoon

Eenvoudige verwerking en installatie:

 • kunststof leidingen zijn door hun lichte gewicht eenvoudiger te verwerken en installeren.
 • kunststof leidingen kunnen in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bepaalde maten rioleringsbuis) door slechts één persoon worden verwerkt, geplaatst en gekoppeld.
 • kunststof leidingen vereisen slechts bij uitzondering mechanische hulp bij (ver)plaatsing.
Kennisdossier Duurzaamheid
Lees alles over de duurzame voordelen van kunststofleidingen in het kennisdossier

Functionaliteit

zettingsdrukblauw_icoon

Flexibel:

 • ingegraven kunststof leidingen kunnen beter tegen grondzetting, druk en spanning. Derhalve lopen kunststof leidingen in vergelijking met andere materialen beduidend minder risico te breken of te scheuren (met lekkages als gevolg).
 • kunststof leidingen kunnen vaak gemakkelijker om (natuurlijke) hindernissen worden geleid, zonder dat dit extra koppeling of aansluitingen vereist.
 • kunststof leidingen voor drinkwater-, afvalwater- en gasdistributie kunnen zonder verdere aanpassingen gemakkelijk bepaalde tracés volgen, ook als daar bochten in zitten.
levensnogietsblauw_icoon

Lange levensduur:

 • kunststof leidingen hebben een uitstekende technische levensduur.
 • kunststof leidingen die reeds 50 jaar in gebruik zijn, zijn onderzocht, en op basis van deze onderzoekingen is de levensduur verwachting zeker 100 jaar.
chemischecorrosieblauw_icoon

Geen corrosie

 • kunststof leidingen geleiden niet, en zijn derhalve immuun voor galvanische of elektrolyse erosie.
 • kunststof leidingen kunnen probleemloos en veilig in zure, alkalische, natte of droge ondergrond worden gebruikt.
 • kunststof leidingen vereisen géén aparte beschermende coatings.
Kennisdossier Functionaliteit
Lees alles over de functionele voordelen van kunststofleidingen in het kennisdossier

Beheer en onderhoud

mindergevoeligblauw_icoon

Bestand tegen chemicaliën

 • kunststof leidingen zijn bestand tegen de meest gangbare chemicaliën.
 • bepaalde typen kunststof leidingen zijn daarnaast bestand tegen industriële chemicaliën.
chemischecorrosieblauw_icoon

Lage glijweerstand

 • kunststof leidingen vereisen door hun gladde wanden minder energie om vloeistoffen te laten stromen.
 • kunststof leidingen zonder geforceerde doorstroming kennen goede doorstromingskarakteristieken, en kunststof leidingen die onder een hoek zijn gemonteerd laten sneller zelf zuiverende snelheden toe.
mindergevoeligblauw_icoon

Niet aantrekkelijk voor flora en fauna

 • kunststof leidingen lijden niet onder schimmels, bacteriën en/of insecten.
lagekostenblauw_icoon

Lage onderhoudsbehoefte

 • kunststof leidingen – indien correct geïnstalleerd – hebben maar weinig onderhoud nodig, omdat ze niet roesten of afschilferen.
 • kunststof leidingen kennen weinig hinderlijke blokkades in de leidingen doordat door de gladde niet poreuze wanden puin en afvalproducten niet makkelijk blijven kleven of steken.
chemischecorrosieblauw_icoon

Lage temperatuur geleiding

 • kunststof leidingen hebben een lage temperatuur geleiding.
 • kunststof leidingen hoeven zelden of nooit geïsoleerd te worden.
 • kunststof leidingen zijn veiliger voor ouderen en kleine kinderen bij gebruik in huis doordat er beduidend minder risico is op brandwonden door (onbedoeld) contact tussen leiding en huid.
Kennisdossier Beheer en Onderhoud
Lees alles over de voordelen in het kader van beheer en onderhoud van kunststofleidingen in het kennisdossier

Gezondheid en Veiligheid

Bij BureauLeiding staat kwaliteit en veiligheid voor kunststof leidingsystemen voorop. Daarom maken we gebruik van strikte normen die ervoor zorgen dat we altijd goed en lekker (drink)water hebben en dat de buizen bovendien tegen een stootje kunnen.

duurzaamblauw_icoon

Niet giftig

 • kunststof leidingen zijn in het algemeen niet giftig, en vele soorten zijn officieel goedgekeurd als drinkwatertoepassing.
 • kunststof leidingen worden minstens zo streng getest als andere materialen, en in bepaalde gevallen zelfs strenger, als het gaat om goedkeuring voor drinkwatercontact. Deze tests worden uitgevoerd door onafhankelijke keurings- en certificatie-instituten.
dubokeurblauw_icoon

Eenvoudige herkenning

 • kunststof leidingen kunnen in diverse kleuren worden gemaakt om een beter onderscheid tussen de verschillende toepassingen mogelijk te maken.
GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Lees alles over de strikte normen die ervoor zorgen dat we altijd goed en lekker (drink)water hebben.