BIS Container bestellen

1 Start
2 Adres
3 Factuur
4 Aanvullende informatie
  • Buizen Inzamelsysteem BIS Bestelformulier

    Per 1 december 2018 bedragen de kosten voor afvoer aangeleverde vervuiling € 180/ton (€ 1,80/kg per kg.

    De rubrieken die zijn aangegeven met een * moeten verplicht worden ingevuld.

  • Werkzaamheden

  • Kunt u zo spoedig mogelijk onze recyclingcontainer:
  • De datum waarop u de werkzaamheden wilt laten plaatsvinden
  • Om wat voor een soort container gaat het?
  • In overleg met BureauLeiding zijn afwijkende containermaten mogelijk. Deze kunnen alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming worden ingezet. Neem hiervoor contact op met BureauLeiding
Wist u dat?
Meer dan de helft van het kunststof leidingafval in Nederland wordt weer gebruikt voor nieuwe buizen. Zo wordt het in de keten gehouden en levert dit een bijdrage aan de Circulaire Economie.
BIS - Wat mag wel en wat mag niet in de container

Vragen over het Buizen Inzamel Systeem?

BureauLeiding is bereikbaar via: