veelgestelde vraag

Welke kunststoffen worden voor leidingen gebruikt?

Moderne kunststof leidingsystemen worden voornamelijk geproduceerd van polyvinylchloride PVC), polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP).
veelgestelde vraag

Is vervorming van kunststof rioleringsbuizen zichtbaar op CCTV?

CCTV kan alleen worden gebruikt om buitensporige vervorming van kunststof rioleringsbuizen vast te stellen.
veelgestelde vraag

Hoeveel spuitdruk is nodig voor de reiniging van kunststof rioleringsbuizen?

Voor het verwijderen van alle verstoppingen in kunststof rioleringsbuizen is 120 bar spuitdruk ruim voldoende.
veelgestelde vraag

Welke is de aanbevolen minimale diepte van de gronddekking voor kunststof rioleringsbuizen?

De voorschriften variëren per land, maar uitgebreid onderzoek naar verkeersbelasting op buizen heeft aangetoond dat met een gronddekking van slechts 800 mm kan worden volstaan.
veelgestelde vraag

Zijn gebruikte buizen en resten van buizen geschikt voor hergebruik?

Ja – In de EN normen wordt uitgelegd hoe en waar gebruikte buizen kunnen worden hergebruikt voor de productie van nieuwe buizen.
veelgestelde vraag

Welke factoren zijn van belang bij de installatie van kunststof rioleringsbuizen?

Een juiste wijze van installeren en goed vakmanschap zijn de belangrijkste factoren die het goed functioneren van een rioleringssysteem garanderen.
veelgestelde vraag

Welke invloed heeft het soort vulmateriaal op de prestaties van een kunststof rioleringsbuis?

Het soort vulmateriaal kan invloed hebben op de mate van vervorming van kunststof rioleringsbuizen.
veelgestelde vraag

Is slijtage een probleem bij kunststof rioleringsbuizen?

Nee - Slijtage is zo gering, dat het beslist geen invloed heeft op het functioneren van een kunststof rioleringsbuis.
veelgestelde vraag

Wat is het effect van vervorming van flexibele buizen op de doorlaatcapaciteit?

Het effect op de doorlaatcapaciteit is te verwaarlozen. Een vervorming van 10 % betekent slechts 2,5 % vermindering van de volledige doorlaatcapaciteit.
veelgestelde vraag

Hoe kan ik het te verwachten niveau van vervorming berekenen?

Normaal gesproken zijn geen berekeningen nodig. Vervorming kan worden voorspeld met behulp van een eenvoudige grafiek.
veelgestelde vraag

Hoe diep kunnen kunststof rioleringsbuizen worden ingegraven?

Bij normale installatietechnieken kunnen de buizen tot 6 meter diep worden ingegraven.
veelgestelde vraag

Is bij gebruik van kunststof rioleringsbuizen meer gronddekking nodig dan bij gebruik van gres- of betonbuizen?

Nee – kunststof buizen kunnen worden ingegraven met dezelfde minimale gronddekking als traditionele buismaterialen.