veelgestelde vraag

Heeft stijfheid van de buis veel invloed op de mate van vervorming?

Nee - Stijfheid van de buis heeft slechts geringe invloed, op voorwaarde dat de verdichting van de naastliggende grond goed is.
veelgestelde vraag

Presteren rioleringsbuizen met samengestelde wand even goed als massieve buizen?

Ja – rioleringsbuizen met samengestelde wand voldoen aan dezelfde eisen als massieve buizen.
veelgestelde vraag

Zijn er EN normen voor alle rioleringsystemen van kunststof buis?

Ja - alle soorten kunststof rioleringsbuizen vallen nu onder EN normen.
veelgestelde vraag

Zijn alle kunststof buizenstelsels uitwisselbaar?

Alle buizen met gladde wanden zijn uitwisselbaar. Voor buizen met geprofileerde buitenwand kunnen verloopstukken worden gebruikt voor montage in andere  buistypen.
veelgestelde vraag

Heeft hoekverdraaiing in de verbindingsstukken invloed op de waterdichtheid?

Het is bewezen dat verbindingsstukken hun waterdichtheid behouden bij een hoekverdraaiing tot 2 graden.
veelgestelde vraag

Heeft radiale vervorming invloed op de waterdichtheid van flexibele buizen?

Het is bewezen dat verbindingsstukken in kunststof rioleringsbuizen hun waterdichtheid behouden bij een radiale vervorming tot 10%.
veelgestelde vraag

Hoe functioneren kunststof buizenstelsels in de praktijk vergeleken met rioleringsbuizen van ander materiaal?

Het aantal gebreken in kunstsof rioleringsbuizen is een vijfde van het aantal gebreken in starre rioleringsbuizen.
veelgestelde vraag

Zijn kunststof inspectieputten waterdicht?

Ja, in rioleringsstelsels van kunststof buizen en in kunststof inspectieputten komen geen lekkages voor. Vervuiling van de grond door doorsijpelen van afvalwater of insijpelen van grondwater in de inspectieput komt dan ook niet voor.
veelgestelde vraag

Kunststof inspectieputten zijn buigzaam; hoe is hun weerstand tegen verkeersbelasting?

Verkeersbelasting op het deksel wordt niet gedragen door de flexibele kunststof inspectieput, maar door de verdichte grond rondom de inspectieput.
veelgestelde vraag

Is het mogelijk op de werkplek verbindingen te monteren in kunststof inspectieputten?

Door in de schacht een gat te boren en een afdichtring aan te brengen, kunnen ook op de werkplek eenvoudig en snel nieuwe verbindingen worden gemonteerd.
veelgestelde vraag

Welk inspectiesysteem wordt het meest gebruikt in kunststof inspectieputten?

De inspectiecamera wordt tegenwoordig het meest gebruikt, omdat dit een veilige, snelle en voordelige methode is.
veelgestelde vraag

Is er een effect van watertemperatuur en weersinvloeden op de duurzaamheid van kunststof inspectieputten?

Nee, kunststof inspectieputten zijn bestand tegen uiteenlopende temperaturen en zijn niet vatbaar voor schade door vorst omdat ze niet poreus zijn.

FAQ formulier

Zit het antwoord op uw vraag er niet tussen? Neemt u dan contact op met ons secretariaat. Zij helpen u graag verder.