kennisbank artikel

Installatiehandleiding: Het leggen van kunststofbuizen

Ten behoeve van een goede installatie van kunststofbuizen heeft BureauLeiding een installatiehandleiding “Het leggen van kunststofbuizen”uitgebracht.
kennisbank artikel

To leak or not to leak

‘Suspiciously low’. Andere woorden had het Engelse instituut Ofwat er niet voor nadat ze in 2001 het lekverlies in Nederland had vergeleken met dat in andere landen. Over zulke verdachtmakingen doen we niet moeilijk. Sterker nog, we zijn er best wel trots op. 10 tot 30 procent lekverlies in land...
kennisbank artikel

Interpretatiedocument: Wet- en Regelgeving LegionellaPreventie Drinkwater (IWR-LPD)

Dit document is opgesteld door de werkgroep Interpretatie Wet- en Regelgeving LegionellaPreventie Drinkwater (IWR-LPD) van het Landelijk Overlegorgaan Preventie Legionella (LOPL). Met als doel duidelijkheid te verschaffen over hoe de verschillende regels op het gebied van de zorgplichten en (alte...
kennisbank artikel

Wet en regelgeving Legionellapreventie

Legionellapreventie heeft alles te maken met de zorg voor een goede kwaliteit van het drinkwater en warm tapwater. In de Drinkwaterregelgeving, het Bouwbesluit en bijbehorende normen en werkbladen zijn de belangrijkste voorwaarden te vinden die er voor moeten zorgen dat er goed en gezond drinkwat...
kennisbank artikel

KIWA over materiaalonafhankelijke legionellapreventie

De aard van het waterleidingmateriaal heeft geen invloed op de groei van Legionella zolang men zich houdt aan correct thermisch beheer: koudwatertemperatuur beneden 25°C, warmwatertemperatuur boven 60°C en geen stagnatie of dode leidingstukken in het leidingsysteem. In die situatie is het voor ins...
kennisbank artikel

Interview Carolin Spirinckx over LCA

Carolin Spirinckx vertelt over het onderzoek naar de duurzaamheid van kunststof leidingsystemen. Hierbij focust ze onder andere op de milieuimpact van de kunststof leidingen.
kennisbank artikel

Final version of the EPD Comparison report for PVC Foam Core with Recyclate vs Concrete including the Denkstatt review-March2014

The conclusions of the study concern the LCA-results for the comparison of the concrete sewer pipe system (DN 250 mm) with the PVC-U multilayer with a core of foam and recyclates sewer pipe system (DN/OD 250 mm), from the cradle to the grave: from the primary extraction of raw materials, up till ...
kennisbank artikel

EPD: Polypropylene (PP) structured (twin) wall sewer pipe system

Een EPD (milieuproductverklaring) schetst de verschillende milieuaspecten van deze polypropyleen (PP) riolering
kennisbank artikel

Convenant inzake inzameling en verwerking van kunststof leidingsystemen

Drinkwaterbedrijven geven recycling van kunststof leidingsystemen een duurzame boost. BureauLeiding en Aqua Minerals (v/h Reststoffenunie) sluiten een convenant.
kennisbank artikel

Onderzoek: The Contribution of Plastic Products to Resource Efficiency

Resultaten van het onderzoek: Schatting van de besparing van energie en de uitstoot van broeikasgassen bereikt door de totale markt van kunststof producten in West-Europa.
kennisbank artikel

PVC Pipe longevity report – Utah State University

Onderzoek over evaluatie van degradatieprocessen en procedures o.b.v. nieuwe meetmethodes door Utah State University.
kennisbank artikel

TNO-onderzoek: Levensduurverwachting van bestaande PVC leidingen

Resultaten van het TNO-onderzoek naar de levensduurverwachting van bestaande PVC leidingen
Heeft u na het lezen van de Kennisdossiers nog een vraag?
Of stond uw vraag er (nog) niet tussen...