TNO onderzoek: Kwaliteit opgegraven PVC rioleringsbuizen in Nederland

TNO-rapport over de kwaliteit van opgegraven PVC rioleringbuizen in opdracht van BureauLeiding

TNO-rapport: Kwaliteit opgegraven PVC rioleringbuizen

Binnen het project “Levensduurverwachting van bestaande PVC leiding; 007.63549” werd de restlevensduur van bestaande PVC (polyvinylchloride) drinkwaterleidingen onderzocht.

De mogelijke degradatieprocessen, die in PVC materialen kunnen voorkomen, werden geëvalueerd en gekwantificeerd. Het bleek dat vooral de veroudering onder mechanische belasting dominant was. Behalve voor drinkwaterdistributie worden PVC buizen in Nederland onder andere toegepast voor rioleringsystemen.

Voor BureauLeiding werden een door Dyka ter beschikking gestelde opgegraven PVC rioleringbuis en 6 stukken rioleringsbuis geselecteerd vanuit het inzamelsysteem “BIS” onderzocht. De selectie vond plaats op basis van zichtbare restanten rioolsediment in de buis en een aanwezige en leesbare opdruk.

Door TNO Industrie en Techniek werden deze stukken visueel en microscopisch beoordeeld. Hierbij werd de ruwheid, de wanddikte en de vervorming van de leiding bepaald. Verder werd de graad van degradatie van het binnenoppervlak bepaald.

Resultaten uit dit onderzoek

In hoofdstuk 2 worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. In hoofdstuk 3 wordt op basis van de experimentele resultaten en de eerder bepaalde scheurweerstand voor drinkwaterleidingen een uitspraak over de verwachte levensduur van de betreffende PVC buis voor het drukloos afvoeren van rioolwater gegeven.

Titel
TNO-RAPPORT KWALITEIT OPGEGRAVEN PVC RIOLERINGBUIZEN
Referentie
TNOMT-RAP-2008-01064/mso
Publicatie datum
02-04-2007
Auteur
J. Breen
In opdracht van
BureauLeiding
Aantal pagina's
25
Taal
Nederlands
Projectnummer
033.12953

Bijlagen

  • tno-kwaliteit-opgegraven-pvc-rioleringsbuizen-in-nl-02-04-08.pdf (1.51MB)