Nieuwsbrief: Najaar 2014

In deze nieuwsbrief peilen we de meningen. Zo vindt Hugo Gastkemper, directeur van RIONED, de koepelorganisatie voor de riolering en het stedelijk waterbeheer in Nederland, dat er een nieuw verhaal moet komen voor de aanpak van wateroverlast.