Wijziging bestelprocedure Buizen Inzamelsysteem BIS

De bestelprocedure voor het Buizen Inzamelsysteem BIS is veranderd per 1 december 2016.
En de tarieven voor transporten zijn gewijzigd per 1 januari 2017
Per 1 december 2016 kunnen opdrachten voor het plaatsen en afhalen van BIS containers alleen nog via het formulier op de website worden doorgegeven! (*)

Sinds medio 2015 werkt BureauLeiding voor het Buizen Inzamel Systeem samen met twee nieuwe partners: Kunststofrecycling Van Werven uit Biddinghuizen voor de verwerking van het ingezamelde kunststof leidingafval en Renewi voor het transport van de BIS containers.

In nauw overleg met beide partners is besloten om de bestel- en administratieve procedures te stroomlijnen: via het bestelformulier op de website van BureauLeiding komt uw opdracht direct op de juiste plek!

Voor de levering zelf zal dit nauwelijks verschil uitmaken: nog steeds zal de BIS container binnen 2 werkdagen na de dag van aanvraag geplaatst of opgehaald worden. Maar het moet wel leiden tot snellere facturatie en grotere continuïteit van de processen.

(*) Voor de filialen van de leden van BureauLeiding geldt een andere bestelprocedure.

Voor vragen over deze veranderingen kunt u zich wenden tot Roger Loop, directeur BureauLeiding, via roger.loop@bureauleiding.nl of 0704440650.

Tariefswijziging transporten

Per 1 januari 2017 is het tarief voor een enkele rit (plaatsing of afhalen van een container) verhoogd van EUR 168,– naar EUR  172,03 in verband met de gestegen kosten van de NEA index.

Circulaire Economie

Het Buizen Inzamel Systeem BIS bestaat in 2016 25 jaar, en is op basis van deze nieuwe afspraken klaar voor de toekomst!

Het blijft een succesvol inzamel- en recyclesysteem dat alle kunststof leidingafval van PVC, PE en PP buizen accepteert, en deze weer opwerkt tot nieuwe grondstof, voor een groot gedeelte weer voor nieuwe buizen.

Ruim meer dan de helft van het in Nederland vrijkomend kunststof leidingafval wordt zo in de keten gehouden, en levert op die manier een bijdrage aan de Circulaire Economie.